Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
You have to be logged-in in order to perform operations on this cache.
stats
Show cache statistics
[LGP] Żabi dół - OP95U7
Owner: Zespół EŁ
This cache belongs to GeoPath!
Please log in to see the coordinates.
Altitude: m. ASL.
 Region: Poland > śląskie
Cache type: Traditional
Size: Regular
Status: Ready for Search
Date hidden: 12-07-2020
Date created: 11-04-2020
Date published: 12-07-2020
Last modification: 16-07-2020
23x Found
0x Not found
1 notes
watchers 1 watchers
34 visitors
21 x rated
Rated as: Excellent
8 x recommended
This cache is recommended by: anka221, Bartek111, Belkaa, GFS, Holka, jemiolka, kross, Mhonar
In order to view coordinates and
the map of caches
you must be logged in
Cache attributes

Go geocaching with children  Bike  Nature 

Please read the Opencaching attributes article.
Description PL

Żabi dół

Opowiem wam, jak to za dawnych czasów nie było u nas jeszcze probostwa ani kościoła. Stary ksiądz szedł ze Stanicy do Pilchowic do chorego. Bolały go nogi. Wszedł do karczmy, żeby pożyczyć bryczkę z koniem. Był post. W karczmie było gwarno, rojno i hucznie się bawiono. Kiedy ksiądz to zobaczył, bardzo się zdenerwował. Pomyślał, że na pewno cieszy to diabła. Rzucił klątwę: "Niech was piorun trzaśnie!" Jeszcze się nie odwrócił, a już rozległy się grzmoty, zaczęły walić pioruny, a deszcz lał tak strasznie, że biesiadnikom nic już nie mogło pomóc. Ksiądz udał się w dalszą drogę. Następnego dnia jedynym śladem po karczmie był wielki, głęboki staw wypełniony czarną wodą. Nad nim rechotały żaby, a wokół wody rosły drzewa owocowe, rosnące wcześniej koło karczmy. Od tego czasu miejsce to nazwane zostało Żabim Dołem. Na środku stawu pływał stół z brewiarzem. Jak mówią najstarsi mieszkańcy, ten stół wypływa na powierzchnię wody wtedy, gdy zanosi się na coś bardzo złego. Od tego czasu mieszkańcy stali się pobożniejsi i częściej zaczęli chodzić do kościoła.

 

Żabi dół

Łopowiym wom rostomili ludkowie, jak za starych piyrwy niy bōlo u nos jeszcze ani fary, ani kościoła. Wiekowy farosz szoł ze Stonicy do Pilowic, do chorego. A że go fest bolały szłapy, wlos do szynku, żeby pożyczyć se bryczka z koniym. Bōł post! Szynk łomało se niy rozwalōł łod tego gośnego larma, tańcowania i kwikōw! Farosz jak to łobejrzoł, to tak se znerwowoł, ale to tak se fest znerwowoł i pomyśloł: "Diobołek se śmieje!". Z tego wszystkego ciepnōł na nich klōntwa: "Niych was pieron trzaśnie!". Jeszcze se niy łobrociōł, a tu z nieba jak zaczeły  rōmbać jasne gromy i pierony, a woda żnyła tak okropnie, że tym biesiadnikom już, ale to nic niy pomōgło. Farosz udoł se w dalszo drōga. Na nastympny dziyń po szynku niy zostało już nic, ino wielki, gymboki stof z czornōm wodōm. Łodzywały się żaby, a naobkoło wody rosły płonki, te kere rosły wele gospody. Bezto te miejsce ludzie nazwali Żabi Dół. Na pojszodku pływoł stół z brywiorzym, co go farorzyczek  zapomnioł. A jak godajom starziki: stół wypływo w tyn czos, jak se mo coś fest złego zrobić. Łot tego czasu ludziska zaczli fest lotać rzykać do kościoła.

 

(ze zbiorów Aleksandry Czechowskiej-Gąbki)

 


 

O keszu:

Szukaj żaby. Pod nią ukryty jest kesz.

 


 

Uwaga!

W pudełku znajdziesz naklejkę z liczbą potrzebną do wyliczenia finału. Naklej ją w odpowiednim miejscu na mapie pobranej z kesza [LGP] Szwedownik. Naklejki powtarzają się w różnych keszach, dlatego jeżeli masz już naklejkę dla danej miejscowości to resztę pozostaw dla następnych znalazców.

GeoKrety

GeoKrety  mini duszek - Total distance: 2739 km

Pictures
Po prawej stronie zdjęcia.
Log entries: Found 23x Not found 0x Note 1x All entries Show deletions