Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 1000 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoŚcieżki
Nazwa GeoŚcieżki
Typ GeoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter GeoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja GeoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej liczby skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia GeoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach GeoŚcieżki
Opis GeoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową GeoŚcieżkę
Waypoint nazwa skrzynki należy do GeoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
liczba wyświetlonych GeoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
Nazwa Typ {statusOrPoints} Data publikacji Liczba skrzynek Zdobyta


Góry Leluchowskie

Szczegóły GeoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie telefonalarmowy
Widoczność
Zdobyta 7 razy
Punktacja 176.13 punktów
Liczba skrzynek 20 (0 / 0 / 0)
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) 75% ( Skrzynki)
Typ GeoŚcieżki Przyrodnicza
Data publikacji 11-05-2019
Założyciele telefonalarmowy, PeCha, R-Sol, KingaP, skalpelx
Opis GeoŚcieżki

 

"Można je zareklamować krótkim hasłem "Nic pośrodku niczego". Jeśli uważacie, że w Bieszczadach znajdziecie odludzie, a Beskid Niski to najlepsza ucieczka od cywilizacji to nie byliście jeszcze tam."

~ Sądecki Włóczykij

 

Góry Leluchowskie

 

Góry Leluchowskie to niewielkie i stosunkowo nieznane pasmo górskie w południowej części Małopolski, na granicy ze Słowacją. Oficjalnie według polskiej regionalizacji fizyczno-geograficznej wchodzi w skład Beskidu Sądeckiego. Czasem również zalicza się go do słowackich Gór Lubowelskich, a nawet (w szczególności jego wschodnią część) do Beskidu Niskiego.

 

Topograficznie należy przyjąć, że pasmo to zamyka się od trzech stron w granicach państwa polskiego:

  • od zachodu – dolina rzeki Poprad na odcinku od Leluchowa do Muszyny,
  • od północy i wschodu – dolina Muszynki od ujścia do Popradu w Muszynie do źródeł na Przełęczy Tylickiej,
  • od południa – w granicach Polski biegnie grzbietem wododziałowym między zlewnią rzeki Topla a zlewnią Popradu, a następnie dolina potoku Smereczek od wsi Obručné do jego ujścia do Popradu w Leluchowie

 

Góry Leluchowskie nie są wysokim pasmem. Najwyższym szczytem jest Kraczonik mający 936 m n.p.m., jednak najważniejsze z turystycznego punktu widzenia są szczyty Zimne i Dubne (odpowiednio 916 i 904 m n.p.m.) gdzie krzyżują się główne szlaki pasma. Łącznie wyróżniamy jedynie 24 szczyty w Górach Leluchowskich. Baza turystyczna jest bardzo słabo rozwinięta. Głównymi miejscowościami Gór Leluchowskich są Leluchów, Dubne i Wojkowa. Na granicy pasma znajdują się również miejscowości wypoczynkowe takie jak Muszyna oraz Tylicz, która są idealną bazą wypadową, ponieważ w samych górach nie ma żadnego schroniska, ani bazy namiotowej. Poza Muszyną i Tyliczem brakuje również jakichkolwiek obiektów noclegowych, czy sklepów. Nie kursuje tam żaden transport publiczny poza porannym szkolnym busem. Z Muszyny trzeba już pieszo, albo autostopem. Można by powiedzieć, że świat i postępująca globalizacja zatrzymała się na tym paśmie.

 

 

Historycznie teren Gór Leluchowskich zamieszkany był przez Łemków. Wyjątkowe były tutaj dwie miejscowości Leluchów i Dubne, które jako jedyne w Polsce były zamieszkane przez unikatową grupę etnograficzną Wengrinów, badaną w latach 60. XX wieku przez wybitnego etnografa Romana Reinfussa. W bardzo dużym uproszczeniu (za które przepraszam nieżyjącego już profesora) byli to Łemkowie, w których języku i kulturze pojawiły się wpływy węgierskie. Jednak po ich wysiedleniu w akcji Wisła w 1947 roku tereny te pozostały niemal całkowicie puste. Dopiero po kilkunastu latach dotarła tutaj napływowa ludność polska. Po samych Łemkach pozostały jedynie cerkwie i krzyże. Pozostałe po nich pola uprawne na zboczach gór, przez lata nieużytkowane stopniowo naturalnie pozarastały lasem, co czyni to pasmo górskie jeszcze bardziej naturalnym i dzikim. Bogdan Mościcki w przewodniku Beskid Sądecki i Małe Pieniny pisze: „Strasznymi chaszczami pokryły się dawne polany szczytowe Wysokiego Bereścia (894) a stare drogi grzbietowe w jego masywie zanikły”. Obecnie wnętrze gór jest prawie całkowicie zalesione i bezludne. 

 

Jedynymi śladami życia w Górach Leluchowskich obecnie są jedynie owce, które są wypasane na halach, co ciekawe, przez pasterzy z Podhala, którzy co roku na św. Wojciecha (23 kwietnia) przez 4 dni pędzą tu swoje stada i pasą je aż do św. Michała (29 września).

 

Leluchów

Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Góry Leluchowskie

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Liczba logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla GeoŚcieżki Góry Leluchowskie
Twój stopień zaawansowania dla GeoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 20 keszy GeoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis