Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoPaths
GeoPath name
GeoPath type What is this?HelpHelpSpecifies the type of GeoPath. If the majority of caches are arranged in a line, or form a design on the map, set Geo-sketch . If the majority of caches highlight a tourist attraction (e.g. a famous building, museum, etc.) set Touristic . If the majority of caches show off a natural feature (e.g. a mountain peak, viewpoint, etc.) set Nature . If the caches have a common theme (e.g. cathedrals, famous authors, etc.) set Thematic . If you think your GeoPath should be in another category which is not listed, contact the OC Team cog (at) opencaching.pl
% cache finds required to complete GeoPath
What is this?HelpHelpAfter logging a percentage of the caches, the user may log the GeoPath as completed
GeoPath Description

Start a new GeoPath
Waypoint Cache name belongs to GeoPath  
(No caches to display)
GeoPaths
Number of displayed GeoPaths: {displayedPowerTrailsCount} Display options
Name Type {statusOrPoints} Publication date Number of caches Completed


Góry Leluchowskie

GeoPath details
Mentor (?)HelpMentorThe mentor is the person who created the GeoPath. telefonalarmowy
Visibility
Completed 1 times
Scoring 164.615 Points
Number of caches 18 (18 / 0 / 0)
% cache finds required to complete GeoPath 80% ( Geocaches)
GeoPath type Nature
Publication date 11-05-2019
Owners telefonalarmowy, KingaP, skalpelx
GeoPath's description

 

"Można je zareklamować krótkim hasłem "Nic pośrodku niczego". Jeśli uważacie, że w Bieszczadach znajdziecie odludzie, a Beskid Niski to najlepsza ucieczka od cywilizacji to nie byliście jeszcze tam."

~ Sądecki Włóczykij

 

Góry Leluchowskie

 

Góry Leluchowskie to niewielkie i stosunkowo nieznane pasmo górskie w południowej części Małopolski, na granicy ze Słowacją. Oficjalnie według polskiej regionalizacji fizyczno-geograficznej wchodzi w skład Beskidu Sądeckiego. Czasem również zalicza się go do słowackich Gór Lubowelskich, a nawet (w szczególności jego wschodnią część) do Beskidu Niskiego.

 

Topograficznie należy przyjąć, że pasmo to zamyka się od trzech stron w granicach państwa polskiego:

  • od zachodu – dolina rzeki Poprad na odcinku od Leluchowa do Muszyny,
  • od północy i wschodu – dolina Muszynki od ujścia do Popradu w Muszynie do źródeł na Przełęczy Tylickiej,
  • od południa – w granicach Polski biegnie grzbietem wododziałowym między zlewnią rzeki Topla a zlewnią Popradu, a następnie dolina potoku Smereczek od wsi Obručné do jego ujścia do Popradu w Leluchowie

 

Góry Leluchowskie nie są wysokim pasmem. Najwyższym szczytem jest Kraczonik mający 936 m n.p.m., jednak najważniejsze z turystycznego punktu widzenia są szczyty Zimne i Dubne (odpowiednio 916 i 904 m n.p.m.) gdzie krzyżują się główne szlaki pasma. Łącznie wyróżniamy jedynie 24 szczyty w Górach Leluchowskich. Baza turystyczna jest bardzo słabo rozwinięta. Głównymi miejscowościami Gór Leluchowskich są Leluchów, Dubne i Wojkowa. Na granicy pasma znajdują się również miejscowości wypoczynkowe takie jak Muszyna oraz Tylicz, która są idealną bazą wypadową, ponieważ w samych górach nie ma żadnego schroniska, ani bazy namiotowej. Poza Muszyną i Tyliczem brakuje również jakichkolwiek obiektów noclegowych, czy sklepów. Nie kursuje tam żaden transport publiczny poza porannym szkolnym busem. Z Muszyny trzeba już pieszo, albo autostopem. Można by powiedzieć, że świat i postępująca globalizacja zatrzymała się na tym paśmie.

 

 

Historycznie teren Gór Leluchowskich zamieszkany był przez Łemków. Wyjątkowe były tutaj dwie miejscowości Leluchów i Dubne, które jako jedyne w Polsce były zamieszkane przez unikatową grupę etnograficzną Wengrinów, badaną w latach 60. XX wieku przez wybitnego etnografa Romana Reinfussa. W bardzo dużym uproszczeniu (za które przepraszam nieżyjącego już profesora) byli to Łemkowie, w których języku i kulturze pojawiły się wpływy węgierskie. Jednak po ich wysiedleniu w akcji Wisła w 1947 roku tereny te pozostały niemal całkowicie puste. Dopiero po kilkunastu latach dotarła tutaj napływowa ludność polska. Po samych Łemkach pozostały jedynie cerkwie i krzyże. Pozostałe po nich pola uprawne na zboczach gór, przez lata nieużytkowane stopniowo naturalnie pozarastały lasem, co czyni to pasmo górskie jeszcze bardziej naturalnym i dzikim. Bogdan Mościcki w przewodniku Beskid Sądecki i Małe Pieniny pisze: „Strasznymi chaszczami pokryły się dawne polany szczytowe Wysokiego Bereścia (894) a stare drogi grzbietowe w jego masywie zanikły”. Obecnie wnętrze gór jest prawie całkowicie zalesione i bezludne. 

 

Jedynymi śladami życia w Górach Leluchowskich obecnie są jedynie owce, które są wypasane na halach, co ciekawe, przez pasterzy z Podhala, którzy co roku na św. Wojciecha (23 kwietnia) przez 4 dni pędzą tu swoje stada i pasą je aż do św. Michała (29 września).

 

Leluchów

Caches in this GeoPath Góry Leluchowskie

include following caches in gpx file:


inactive
ignored
placed by you
watched
founded
Logs count in gpx file*: 5

*) - for each cache. Available only for "GPX" files OK
information
Statistics for this GeoPath Góry Leluchowskie
Your progress on this GeoPath


0% (You found 0 from 18 Caches in the Geopath)

Show more statistics

Opinions and comments

Log your visit