Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoPaths
GeoPath name
GeoPath type What is this?HelpHelpSpecifies the type of GeoPath. If the majority of caches are arranged in a line, or form a design on the map, set Geo-sketch . If the majority of caches highlight a tourist attraction (e.g. a famous building, museum, etc.) set Touristic . If the majority of caches show off a natural feature (e.g. a mountain peak, viewpoint, etc.) set Nature . If the caches have a common theme (e.g. cathedrals, famous authors, etc.) set Thematic . If you think your GeoPath should be in another category which is not listed, contact the OC Team cog (at) opencaching.pl
% cache finds required to complete GeoPath
What is this?HelpHelpAfter logging a percentage of the caches, the user may log the GeoPath as completed
GeoPath Description

Start a new GeoPath
Waypoint Cache name belongs to GeoPath  
(No caches to display)
GeoPaths
Number of displayed GeoPaths: {displayedPowerTrailsCount} Display options
Name Type {statusOrPoints} Publication date Number of caches Completed


Lasy Puszczy nad Drawą

GeoPath details
Mentor (?)HelpMentorThe mentor is the person who created the GeoPath. DriadaK
Visibility
Completed 5 times
Scoring 277.18 Points
Number of caches 35 (0 / 0 / 0)
% cache finds required to complete GeoPath 68% ( Geocaches)
GeoPath type Touristic
Publication date 05-01-2015
Owners DriadaK
GeoPath's description

Witam!

Zapraszam do zdobycia przyrodniczo-krajoznawczej geościeżki pięknego regionu, jaki określa obszar Natura 2000 nazwany od najpiękniejszej rzeki regionu: "Lasami Puszczy nad Drawą"

Tutaj króluje nie tylko Drawa, ale także jej - równie piękny dopływ - Korytnica.

Być może region ten jest ubogi i nie oferuje wielkich miast i miejskich rozrywek, jednak dla osób lubiących przyrodę, ceniących jej piękno i wartość, nie to będzie kwintesensją wyjazdu w te niemal dzikie ostępy.

Zapraszam na spływ kajakowy, pod namiot - lub po prostu na wycieczkę objazdową!

W opisie przyrodniczym tego obszaru Natura 2000 czytamy:

Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką brzozy, dębu i topoli. Zostały one znacznie przekształcone w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej na tym terenie przez kilkaset lat. Jednakże pewne fragmenty lasów np. Melico-Fagetum, Luzulo pilosae – Fagetum zachowały swój naturalny charakter. W miejscach, gdzie teren jest pofalowany, wzgórza osiągają wysokość do 220 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Są tu liczne jeziora (największym z nich jest J. Ostrowieckie – 370 ha). W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek, obramowane wysokimi skarpami.
Charakterystyczną cechą tych rzek jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Jeziora są zróżnicowane pod względem trofizmu wód, od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych.
Występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jedna z najważniejszych ostoi puchacza oraz kilku gatunków ptaków drapieżnych w Polsce.
Dobrze zachowane cenne zbiorowiska roślinne, bogate populacje wielu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Gorzów Wielkopolski – Wałcz do granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego, skąd skręcając na północ, drogami lokalnymi, do miejscowości Głusko.

Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze, w szczególności leśne i jeziorne.
Turystyka kwalifikowana: piesza, wodniacka, rowerowa, konna.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Dobiegniewie oraz gospodarstw agroturystycznych, a także biwaków śródleśnych umiejscowionych nad rzekami lub jeziorami.
Powierzchnia obszary wynosi 190 279,1 ha.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: odkrywkowa eksploatacja surowców naturalnych, zmiana stosunków wodnych, zabudowa rekreacyjna miejsc atrakcyjnych krajobrazowo, wyrąb starodrzewi i drzew dziuplastych, sadzenie monokultur drzew, zręby zupełne, zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, naturalna sukcesja roślinności i zalesianie obszarów porolnych oraz rekreacja pobytowa i kłusownictwo.

 Skrzynki należące do geościeżki:

Skrzynki, które będziecie zdobywać mają na celu ukazanie ciekawostek przyrodniczych oraz budowli, nierzadko zabytków, świadczących o historii tego regionu.
Keszyki umieszczone są także przy infrastrukturze turystycznej - biwak przy keszyku może być fajny :)
Ponieważ pięknych zakątków jest tu bez liku - a każdemu podoba się co innego ;) Zachęcam do zdobywania keszy położonych w Lasach Puszczy nad Drawą, dzięki czemu zobaczycie jak różnorodny i niekiedy dziewiczy jest ten region.

Zapraszam do Lasów Puszczy nad Drawą!

PS: Ponieważ zmieniłam miejsce zamieszkania i nie jestem w stanie serwisować na bieżąco keszy z tejże geościeżki i okolic - bardzo proszę o staranne maskowanie oraz - jeśli potrzeba - serwisowanie skrzyneczek, aby jak najdłużej cieszyły kolejnych Keszerów :)

Z góry dziękuję i pozdrawiam! :)

Caches in this GeoPath Lasy Puszczy nad Drawą

include following caches in gpx file:


inactive
ignored
placed by you
watched
founded
Logs count in gpx file*: 5

*) - for each cache. Available only for "GPX" files OK
information
Statistics for this GeoPath Lasy Puszczy nad Drawą
Your progress on this GeoPath


0% (You found 0 from 35 Caches in the Geopath)

Show more statistics

Opinions and comments

Log your visit