Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 1000 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoŚcieżki
Nazwa GeoŚcieżki
Typ GeoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter GeoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja GeoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej liczby skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia GeoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach GeoŚcieżki
Opis GeoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową GeoŚcieżkę
Waypoint nazwa skrzynki należy do GeoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
liczba wyświetlonych GeoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
Nazwa Typ {statusOrPoints} Data publikacji Liczba skrzynek Zdobyta


Lasy Puszczy nad Drawą

Szczegóły GeoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie DriadaK
Widoczność
Zdobyta 5 razy
Punktacja 277.18 punktów
Liczba skrzynek 35 (0 / 0 / 0)
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) 68% ( Skrzynki)
Typ GeoŚcieżki Krajoznawcza
Data publikacji 05-01-2015
Założyciele DriadaK
Opis GeoŚcieżki

Witam!

Zapraszam do zdobycia przyrodniczo-krajoznawczej geościeżki pięknego regionu, jaki określa obszar Natura 2000 nazwany od najpiękniejszej rzeki regionu: "Lasami Puszczy nad Drawą"

Tutaj króluje nie tylko Drawa, ale także jej - równie piękny dopływ - Korytnica.

Być może region ten jest ubogi i nie oferuje wielkich miast i miejskich rozrywek, jednak dla osób lubiących przyrodę, ceniących jej piękno i wartość, nie to będzie kwintesensją wyjazdu w te niemal dzikie ostępy.

Zapraszam na spływ kajakowy, pod namiot - lub po prostu na wycieczkę objazdową!

W opisie przyrodniczym tego obszaru Natura 2000 czytamy:

Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką brzozy, dębu i topoli. Zostały one znacznie przekształcone w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej na tym terenie przez kilkaset lat. Jednakże pewne fragmenty lasów np. Melico-Fagetum, Luzulo pilosae – Fagetum zachowały swój naturalny charakter. W miejscach, gdzie teren jest pofalowany, wzgórza osiągają wysokość do 220 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Są tu liczne jeziora (największym z nich jest J. Ostrowieckie – 370 ha). W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek, obramowane wysokimi skarpami.
Charakterystyczną cechą tych rzek jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Jeziora są zróżnicowane pod względem trofizmu wód, od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych.
Występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jedna z najważniejszych ostoi puchacza oraz kilku gatunków ptaków drapieżnych w Polsce.
Dobrze zachowane cenne zbiorowiska roślinne, bogate populacje wielu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Gorzów Wielkopolski – Wałcz do granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego, skąd skręcając na północ, drogami lokalnymi, do miejscowości Głusko.

Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze, w szczególności leśne i jeziorne.
Turystyka kwalifikowana: piesza, wodniacka, rowerowa, konna.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Dobiegniewie oraz gospodarstw agroturystycznych, a także biwaków śródleśnych umiejscowionych nad rzekami lub jeziorami.
Powierzchnia obszary wynosi 190 279,1 ha.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: odkrywkowa eksploatacja surowców naturalnych, zmiana stosunków wodnych, zabudowa rekreacyjna miejsc atrakcyjnych krajobrazowo, wyrąb starodrzewi i drzew dziuplastych, sadzenie monokultur drzew, zręby zupełne, zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, naturalna sukcesja roślinności i zalesianie obszarów porolnych oraz rekreacja pobytowa i kłusownictwo.

 Skrzynki należące do geościeżki:

Skrzynki, które będziecie zdobywać mają na celu ukazanie ciekawostek przyrodniczych oraz budowli, nierzadko zabytków, świadczących o historii tego regionu.
Keszyki umieszczone są także przy infrastrukturze turystycznej - biwak przy keszyku może być fajny :)
Ponieważ pięknych zakątków jest tu bez liku - a każdemu podoba się co innego ;) Zachęcam do zdobywania keszy położonych w Lasach Puszczy nad Drawą, dzięki czemu zobaczycie jak różnorodny i niekiedy dziewiczy jest ten region.

Zapraszam do Lasów Puszczy nad Drawą!

PS: Ponieważ zmieniłam miejsce zamieszkania i nie jestem w stanie serwisować na bieżąco keszy z tejże geościeżki i okolic - bardzo proszę o staranne maskowanie oraz - jeśli potrzeba - serwisowanie skrzyneczek, aby jak najdłużej cieszyły kolejnych Keszerów :)

Z góry dziękuję i pozdrawiam! :)

Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Lasy Puszczy nad Drawą

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Liczba logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla GeoŚcieżki Lasy Puszczy nad Drawą
Twój stopień zaawansowania dla GeoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 35 keszy GeoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis