Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 1000 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoŚcieżki
Nazwa GeoŚcieżki
Typ GeoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter GeoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja GeoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej liczby skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia GeoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach GeoŚcieżki
Opis GeoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową GeoŚcieżkę
Waypoint nazwa skrzynki należy do GeoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
liczba wyświetlonych GeoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
Nazwa Typ {statusOrPoints} Data publikacji Liczba skrzynek Zdobyta


Bracia Polscy

Szczegóły GeoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie dzejbi
Widoczność
Zdobyta 3 razy
Punktacja 159.6 punktów
Liczba skrzynek 23 (0 / 0 / 0)
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) 80% ( Skrzynki)
Typ GeoŚcieżki Tematyczna
Data publikacji 20-01-2022
Założyciele dzejbi, palinq, gagu
Opis GeoŚcieżki

 Arianie inaczej Bracia Polscy - wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562–1565 z polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, stanowiąca najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce. W 1565 r. grupa definitywnie oddzieliła się od kalwinizmu i przybrała nazwę Braci Polskich. Arianami nazywali ich wrogowie i przeciwnicy - miało to być miano złośliwe i prześmiewcze. W 1658 uchwałą sejmu polskiego zostali oskarżeni o popieranie Szwedów podczas Potopu, a następnie zobligowani do przejścia na katolicyzm lub do opuszczenia Polski. Początkowo w 2 połowie XVI wieku, między Wisłą a Pilicą szybko rozwinął się ruch kalwiński. W XVII wieku tereny dzisiejszej Kielecczyzny zdominowały idee ariańskie, W porównaniu z innymi regionami ówczesnej Rzeczpospolitej powstała tu gęsta sieć zborów ( w pewnym okresie liczba zborów przewyższała liczbę świątyń katolickich ).

 

Podstawą doktryny arian była Biblia. Kierowali się sprawiedliwością i równością społeczną, głosząc między innymi postulat zniesienia poddaństwa, pacyfizm (zamiast szabli nosili przy boku drewniany miecz), czy równość męża i żony w małżeństwie. Arianie odrzucali dogmat o Trójcy Świętej – nazywano ich antytrynitarzami. Nazwa Arianie wywodzi się od Ariusza, który żył na przełomie III i IV wieku, mieszkał w Aleksandrii. Wypracował doktrynę, która – w ramach chrześcijaństwa – odrzucała istnienie Trójcy Świętej. Argumentacja była dość logiczna: skoro Jezus Chrystus, jako Syn Boży, pewnego dnia przyszedł na świat, to znaczy, że wcześniej nie istniał, a skoro go nie było – wieczny, istniejący od zawsze jest tylko Bóg Ojciec. Doktryna o wiecznym istnieniu boskiej Trójcy Świętej jest więc niezgodna z Pismem Świętym. Jezus był dla Ariusza Synem Bożym, ale poddanym woli Boga Ojca, podobnie jak Duch Święty, który według arian był tylko wykonawcą woli Boga Ojca i Jezusa. Jest to tzw. doktryna podporządkowania (subordynacji). I do tego się sprowadzał arianizm. Doktryna Ariusza została szybko odrzucona w chrześcijaństwie. Potępił ją pierwszy w historii kościoła sobór nicejski w 319 r., zwołany przez cesarza Konstantyna I, który nie był wtedy nawet chrześcijaninem. Sobór skazał Ariusza na wygnanie. Arianizm odrodził się po tysiącu latach, w okresie reformacji, kiedy rozpowszechniło się samodzielne myślenie filozoficzno-religijne.  Nowi arianie wyodrębnili się z kalwinizmu – to w tym nurcie reformacji powróciły koncepcje Ariusza. Jednak kalwini byli trynitarystami, arianie zostali usunięci z ich grona i zwalczani. Myśli i idee braci polskich nie poszły w zapomnienie. Stały się inspiracją dla filozofów europejskiego Oświecenia w zmaganiach o kształt wolności w Europie i podwaliną Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. 

 Na zdjęciu zbór ariański w Ublinku

Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Bracia Polscy

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Liczba logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla GeoŚcieżki Bracia Polscy
Twój stopień zaawansowania dla GeoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 23 keszy GeoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis