Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 1000 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoŚcieżki
Nazwa GeoŚcieżki
Typ GeoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter GeoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja GeoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej liczby skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia GeoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach GeoŚcieżki
Opis GeoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową GeoŚcieżkę
Waypoint nazwa skrzynki należy do GeoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
liczba wyświetlonych GeoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
Nazwa Typ {statusOrPoints} Data publikacji Liczba skrzynek Zdobyta


Kieleckie Pomniki Przyrody

Szczegóły GeoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie Szemkel74
Widoczność
Zdobyta 13 razy
Punktacja 376.62 punktów
Liczba skrzynek 54 (0 / 0 / 0)
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) 90% ( Skrzynki)
Typ GeoŚcieżki Przyrodnicza
Data publikacji 01-05-2020
Założyciele Szemkel74, dziadek72
Opis GeoŚcieżki

„Kieleckie Pomniki Przyrody”

 

            Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Kryteria uznania danego obszaru lub obiektu za pomnik przyrody zostały określone w drodze Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. 2017 poz. 2300). Pomniki przyrody w Polsce ustanawiane są od 2009 roku przez rady gmin, na terenie której dany obiekt się znajduje. Na przyrodę jako przedmiot prawnej ochrony składają się pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ponadto do przedmiotów ochrony zalicza się pojedyncze okazy i ich skupiska, odznaczające się ponadprzeciętnym rozmiarem lub pokrojem, takie jak stare drzewa, ich grupy i aleje, jak również charakteryzujące się rzadkością występowania. Pod względem prawnym ochrona przyrody sprowadza się do nadania specjalnych praw określonym gatunkom, obiektom (lub okazom) oraz obszarom.

            W definicji pomnika przyrody szczególnie zostały wyróżnione drzewa, również te rosnące poza obszarami leśnymi. W granicach miasta Kielce znajduje się 50 drzew lub skupisk drzew, będących pomnikami przyrody, stanowiących 118 sztuk pojedynczych drzew. Mają one ogromne znaczenie przyrodnicze, klimatyczne oraz krajobrazowe. Często są to również obiekty o wyjątkowym znaczeniu historycznym i kulturowym.

            Projekt „Kieleckie Pomniki Przyrody” to geościeżka przyrodnicza w całości położona na terenie Kielc. Trasa wiedzie przez miasto i można ją przebyć w dowolny sposób: pieszo, rowerem i samochodem, indywidualnie, jak i w większej grupie osób (zalecamy rodzinne zdobywanie keszy). Podczas pokonywania ścieżki poznajemy Kielce, jego historię, architekturę, zabytki, ludzi, a przede wszystkim bardzo liczne pomniki przyrody.

          Geościeżka, którą oddaliśmy do Waszej dyspozycji ma na celu przedstawienie najbliższej okolicy, w której na co dzień żyjemy, mieszkamy i przebywamy, a w rzeczywistości okazuje się, że tak mało o niej wiemy.

          Same kesze w miarę możliwości zostały ukryte, jak tylko się dało najbliżej pomnika przyrody. Często znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa, ale czasem brak możliwości ukrycia wymusił na nas umiejscowienie skrytki w pewnym oddaleniu. Jednak staraliśmy się zrobić to, w takiej odległości, że z miejsca ukrycia kesza bardzo dokładnie widać pomnik przyrody.

Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Kieleckie Pomniki Przyrody

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Liczba logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla GeoŚcieżki Kieleckie Pomniki Przyrody
Twój stopień zaawansowania dla GeoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 54 keszy GeoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis