Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoPaths
GeoPath name
GeoPath type What is this?HelpHelpSpecifies the type of GeoPath. If the majority of caches are arranged in a line, or form a design on the map, set Geo-sketch . If the majority of caches highlight a tourist attraction (e.g. a famous building, museum, etc.) set Touristic . If the majority of caches show off a natural feature (e.g. a mountain peak, viewpoint, etc.) set Nature . If the caches have a common theme (e.g. cathedrals, famous authors, etc.) set Thematic . If you think your GeoPath should be in another category which is not listed, contact the OC Team cog (at) opencaching.pl
% cache finds required to complete GeoPath
What is this?HelpHelpAfter logging a percentage of the caches, the user may log the GeoPath as completed
GeoPath Description

Start a new GeoPath
Waypoint Cache name belongs to GeoPath  
(No caches to display)
GeoPaths
Number of displayed GeoPaths: {displayedPowerTrailsCount} Display options
Name Type {statusOrPoints} Publication date Number of caches Completed


Kieleckie Pomniki Przyrody

GeoPath details
Mentor (?)HelpMentorThe mentor is the person who created the GeoPath. Szemkel74
Visibility
Completed 5 times
Scoring 376.62 Points
Number of caches 54 (0 / 0 / 0)
% cache finds required to complete GeoPath 90% ( Geocaches)
GeoPath type Nature
Publication date 01-05-2020
Owners Szemkel74, dziadek72
GeoPath's description

„Kieleckie Pomniki Przyrody”

 

            Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Kryteria uznania danego obszaru lub obiektu za pomnik przyrody zostały określone w drodze Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. 2017 poz. 2300). Pomniki przyrody w Polsce ustanawiane są od 2009 roku przez rady gmin, na terenie której dany obiekt się znajduje. Na przyrodę jako przedmiot prawnej ochrony składają się pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ponadto do przedmiotów ochrony zalicza się pojedyncze okazy i ich skupiska, odznaczające się ponadprzeciętnym rozmiarem lub pokrojem, takie jak stare drzewa, ich grupy i aleje, jak również charakteryzujące się rzadkością występowania. Pod względem prawnym ochrona przyrody sprowadza się do nadania specjalnych praw określonym gatunkom, obiektom (lub okazom) oraz obszarom.

            W definicji pomnika przyrody szczególnie zostały wyróżnione drzewa, również te rosnące poza obszarami leśnymi. W granicach miasta Kielce znajduje się 50 drzew lub skupisk drzew, będących pomnikami przyrody, stanowiących 118 sztuk pojedynczych drzew. Mają one ogromne znaczenie przyrodnicze, klimatyczne oraz krajobrazowe. Często są to również obiekty o wyjątkowym znaczeniu historycznym i kulturowym.

            Projekt „Kieleckie Pomniki Przyrody” to geościeżka przyrodnicza w całości położona na terenie Kielc. Trasa wiedzie przez miasto i można ją przebyć w dowolny sposób: pieszo, rowerem i samochodem, indywidualnie, jak i w większej grupie osób (zalecamy rodzinne zdobywanie keszy). Podczas pokonywania ścieżki poznajemy Kielce, jego historię, architekturę, zabytki, ludzi, a przede wszystkim bardzo liczne pomniki przyrody.

          Geościeżka, którą oddaliśmy do Waszej dyspozycji ma na celu przedstawienie najbliższej okolicy, w której na co dzień żyjemy, mieszkamy i przebywamy, a w rzeczywistości okazuje się, że tak mało o niej wiemy.

          Same kesze w miarę możliwości zostały ukryte, jak tylko się dało najbliżej pomnika przyrody. Często znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa, ale czasem brak możliwości ukrycia wymusił na nas umiejscowienie skrytki w pewnym oddaleniu. Jednak staraliśmy się zrobić to, w takiej odległości, że z miejsca ukrycia kesza bardzo dokładnie widać pomnik przyrody.

Caches in this GeoPath Kieleckie Pomniki Przyrody

include following caches in gpx file:


inactive
ignored
placed by you
watched
founded
Logs count in gpx file*: 5

*) - for each cache. Available only for "GPX" files OK
information
Statistics for this GeoPath Kieleckie Pomniki Przyrody
Your progress on this GeoPath


0% (You found 0 from 54 Caches in the Geopath)

Show more statistics

Opinions and comments

Log your visit