Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
Musisz być zalogowany, by wpisywać się do logu i dokonywać operacji na skrzynce.
stats
Zobacz statystykę skrzynki
[PNUW] -Przepławka dla ryb - OP9514
Właściciel: ELF-HUNTER
Ta skrzynka należy do GeoŚcieżki!
Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
Wysokość: m n.p.m.
 Województwo: Polska > lubuskie
Typ skrzynki: Tradycyjna
Wielkość: Mała
Status: Gotowa do szukania
Data ukrycia: 30-09-2020
Data utworzenia: 19-02-2020
Data opublikowania: 03-10-2020
Ostatnio zmodyfikowano: 03-10-2020
17x znaleziona
0x nieznaleziona
0 komentarze
watchers 1 obserwatorów
25 odwiedzających
14 x oceniona
Oceniona jako: znakomita
10 x rekomendowana
Skrzynka rekomendowana przez: Bar i Lepsza Połówka, elf19586, freney, GFS, Hr. Jan Usz, Nosferatu (Rowerowytomysl), rimmer27, ronja, uhuhu, Zurki
Musisz się zalogować,
aby zobaczyć współrzędne oraz
mapę lokalizacji skrzynki
Atrybuty skrzynki

Można zabrać dzieci  Dostępna dla niepełnosprawnych  Dostępna rowerem  Szybka skrzynka  Weź coś do pisania  Umiejscowiona na łonie natury, lasy, góry itp  Dostępna tylko pieszo 

Zapoznaj się z opisem atrybutów OC.
Opis PL

Park Narodowy „Ujście Warty”, utworzono 1.07.2001r., obejmując ochroną rozlewiska, łąki i pastwiska znajdujące się przy ujściowym odcinku Warty. Są one ważną ostoją dla ptaków wodnych i błotnych. Na obszarze Parku stwierdzono około 280 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lęgowych (np. zauszniki, gęgawy, ostrygojady, ohary, rybitwy białoczelne). Nadwarciańskie mokradła odgrywają ważną rolę dla ptaków także poza sezonem lęgowym: są pierzowiskiem, miejscem odpoczynku podczas migracji oraz zimowiskiem. Najliczniejsza w okresie wędrówki gęś tundrowa stała się symbolem Parku.

RYBY

Na bogactwo ichtiofauny Parku Narodowego "Ujście Warty" ma wpływ bardzo urozmaicona sieć hydrologiczna, na którą składają się: rzeki, liczne kanały, rowy melioracyjne, starorzecza oraz rozlewiska. Duża różnorodość siedlisk: obfita, zróżnicowana roślinność, różnorodność podłoża i parametrów fizykochemicznych wody, jak również połączenie Warty z innymi ciekami (np. z Odrą, Drawą) powodują, że wody Parku stwarzają korzystne warunki do bytowania dla wielu ryb. Dotychczas stwierdzono ich tu 35 gatunków, w tym prawdopodobnie 23 odbywają na terenie Parku tarło.
Do dominujących należą ryby z rodziny karpiowatych, najliczniej reprezentowane przez leszcza, krąpia, płoć, wzdręgę i karasia srebrzystego oraz jedynego drapieżnika z rodziny karpiowatych - bolenia.
Spośród innych rodzin, do drapieżnych ryb licznie występującym w rozlewiskach Warty należy szczupak, dla którego obfite w pokarm, płytkie wody stanowią idealne miejsca do rozrodu oraz żerowania. Innymi, występującymi w Parku rybami drapieżnymi są: okoń, sandacz oraz największy, krajowy gatunek ryby – sum. Wody Parku, licznie zasiedla gatunek z rzędu dorszokształtnych – miętus, który na piaszczystym i kamienistym dnie Warty znajduje dogodne warunki do żerowania. Kanał Maszówek (Stara Warta) to miejsce występowania silnej populacji okonia oraz płoci. Leniwy nurt tego kanału jest również idealnym czynnikiem warunkującym występowanie innych ryb z rodziny karpiowatych np.: lina i karasia.
W Postomi stwierdzono obecność jedynego przedstawiciela ryb ostrakofilnych (wykorzystujących do rozrodu małże) - różanki.
Spośród ryb objętych w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, w wodach Parku Narodowego "Ujście Warty" występują: różanka, koza, śliz, słonecznica oraz piskorz, który umieszczony został również w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
Z rzadkości warto wymienić także: certę oraz jesiotra ostronosego. Do ciekawostek należy z pewnością fakt, iż wody Parku w okresie migracji wykorzystują łososie szlachetne i trocie wędrowne, których gniazda tarłowe corocznie obserwowane są w Drawie.                        

Gra terenowa „Tropiciel skarbów” przebiega po terenie obwodu ochronnego Polder Północny-Witnica. Na obszarze Parku można się poruszać tylko po drogach udostępnionych. Należy zwrócić uwagę, że nie po wszystkich drogach udostępnionych można poruszać się samochodem, część z nich można zwiedzać rowerem lub pieszo. Na obszarze Polderu Północnego dozwolone jest spacerowanie z psem, jednak  musi on być stale utrzymany na smyczy.

Dodatkowe informacje
Musisz być zalogowany, aby zobaczyć dodatkowe informacje.
Wpisy do logu: znaleziona 17x nieznaleziona 0x komentarz 0x Wszystkie wpisy