Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
Musisz być zalogowany, by wpisywać się do logu i dokonywać operacji na skrzynce.
stats
Zobacz statystykę skrzynki
Kapliczka w Krasnej - OP8UGA
Kapliczka Zamieszańców
Właściciel: TajemnicePodkarpacia
Ta skrzynka należy do GeoŚcieżki!
Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
Wysokość: 321 m n.p.m.
 Województwo: Polska > podkarpackie
Typ skrzynki: Tradycyjna
Wielkość: Mała
Status: Gotowa do szukania
Data ukrycia: 02-08-2018
Data utworzenia: 09-08-2018
Data opublikowania: 09-08-2018
Ostatnio zmodyfikowano: 09-08-2018
12x znaleziona
0x nieznaleziona
0 komentarze
watchers 0 obserwatorów
17 odwiedzających
7 x oceniona
Oceniona jako: znakomita
Musisz się zalogować,
aby zobaczyć współrzędne oraz
mapę lokalizacji skrzynki
Atrybuty skrzynki

Dostępna rowerem  Szybka skrzynka  Miejsce historyczne 

Zapoznaj się z opisem atrybutów OC.
Opis PL

Nieodzownym elementem krajobrazu wsi są różnego rodzaju kapliczki stanowiące wyraz religijności ich fundatorów. Najprostszą formą tych fundacji były drewniane krzyże, które ze względu na małą trwałość materiału dochowały się do dziś jedynie w pojedynczych egzemplarzach. Jeszcze kilkanaście lat temu stał w pobliżu cerkwi w Rzepniku dębowy krzyż, postawiony w połowie XIX w., a ufundowany przez mieszkańców wsi na pamiątkę zniesienia pańszczyzny. Krzyż postawiony w tej samej intencji znajdował się ponoć również jeszcze pod koniec okresu międzywojennego w Pietruszej Woli. Z zachowanych do dzisiaj drewnianych krzyży na uwagę zasługuje krzyż z drewnianą rzeźbą Chrystusa znajdujący się w Bonarówce. Pochodzi on zapewne z końca pierwszej ćwierci dwudziestego wieku Nielicznie dziś już występują drewniane kapliczki szafkowe zawieszane na drzewach lub ścianach chałup.

 

Kapliczki murowane z kamienia pojawiły się tutaj naj prawdopodobniej dopiero w połowie XIX w. W każdym bądź razie, nie ma podstaw przypuszczać, aby którakolwiek z zachowanych do dziś tego typu fundacji była zbudowana wcześniej. Zazwyczaj były to stosunkowo nie wysokie, prostokątne budowle, z dwuspadowym dachem i obszerną wnęką na rzeźbę. Murowane były również dość liczne kapliczki domkowe. Być może, iż jedna z naj starszych znajduje się w Gwoździance i pochodzi z początku drugiej połowy XIX w. Jest to budowla czworoboczna, tynkowana, z kolebkowym sklepieniem. Pierwotnie była ona pokryta gontem. Wewnątrz znajduje się dziewiętnastowieczna rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem l43 . Na uwagę zasługują dwie dziewiętnastowieczne kapliczki postawione w Oparówce, obie o cechach neogotyckich, z kolebkowym sklepieniem. Pierwsza z nich, z ostrołukowo zamkniętymi górą oknami i wejściem, posiada w szczycie małą wnękę. Druga, ze szczytem zwieńczonym krenelażem, jest nakryta dachem trój spadowym.

W Pietruszej Woli, w przysiółku Zawada, znajduje się kapliczka domkowa z początku XX w. fundacji rusińskiej rodziny Maliniaków. Wewnątrz znajduje się rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Obie postacie ubrane są w sukienki, które każdego roku na wiosnę są prane i reperowane. Jest to feretron, być może pochodzenia cerkiewnego. Do końca II wojny, corocznie na dzień 15 sierpnia, był on niesiony przez miejscową ludność w gromadnej pieszej pielgrzymce do Starej Wsi k. Brzozowa.

Najliczniej spotykaną formą kapliczek na omawianym terenie są budowle słupowe, murowane bądź też wykonane z kilku bloków kamiennych. Są to konstrukcje składające się z kilku kondygnacji, mniej lub bardziej zaznaczonych ryzalitem, z jedną lub dwoma wnękami. Wyjątek stanowi tutaj murowana kapliczka zlokalizowana w centrum Węglówki, w postaci masywnego słupa z płaskim dachem wspartym na czterech kolumnach. Murowane kapliczki słupowe budowane były głównie w XIX w. i na pocz. XX w. Rzadziej spotkać można budowane później, np. trój kondygnacjowa kapliczka w Wólce Bratkowskiej, która powstała w latach trzydziestych XX w. Najciekawsze pod względem formy i wykonania są kapliczki zbudowane z kilku bloków miejscowego piaskowca, odznaczającego się dużą spoistością i odpornością na niszczące warunki atmosferyczne. Kapliczki występujące w Węglówce, Krasnej i Czarnorzekach są zapewne pochodzenia miejscowego, ale mają wiele cech wspólnych z tego typu budowlami znajdującymi się w sąsiednich wsiach polskich środkowego Pogórza (Wola Jasienicka, Jasienica Rosielna, Orzechówka i in.).

Nieco odmienny charakter mają kapliczki słupowe występujące w Pietruszej Woli oraz kilku sąsiednich polskich miejscowościach (m. in. w Łączkach). Są to najczęściej budowle trój kondygnacyjne, wykonane z dokładnie obrobionych bloków piaskowca. Poszczególne kondygnacje są mocno zaznaczone rozbudowanymi gzymsami. W dwóch górnych piętrach kapliczki posiadają wnęki zamknięte górą półokrągło lub ostrołukowo, z rytami liniowymi powtarzającymi kształty wnęk. Zdobnictwo to uzupełniają motywy roślinne. Autorem przynajmniej niektórych z nich był Jan Kamiński z Pietruszej Woli. W tej miejscowości, jak i w sąsiednim Rzepniku, od dawna kamieniarstwem zajmowało się kilka rodzin, wyrabiając elementy budowlane, osełki, brusy itp. Nie wydaje się jednak, aby wyrób kapliczek był tutaj wcześniej praktykowany, w każdym bądź razie brak jest przykładów potwierdzających taką działalność.

Jan Kamiński przez pewien czas pracował w kamieniołomach k. Frysztaka, gdzie w końcu XIX w. wyrabiano kamieniarkę budowlaną dla potrzeb powstającej wówczas linii kolejowej Rzeszów-Jasło. Razem z Polakami zatrudnieni byli tutaj również wysokiej klasy kamieniarze włoscy. Od nich też zapewne wyuczył się nasz budowniczy kapliczek doskonałego rzemiosła kamieniarskiego.

H. Olszański: Zamieszańcy. Studium etnograficzne

Kapliczka, przy której ukryta jest skrzynka (mały klipsiak) znajduje się w Krasnej, przy drodze do Węglówki. Jadąc od Krasnej, najlepiej zatrzymać się przy przystanku autobusowym po prawej stronie drogi (jest gdzie zjechać na trawę, aby nie stać w zatoczce dla autobusów) ok. 100 m przed kapliczką.

Przy szukaniu uwaga na pokrzywy. Najwygodniej podejmować skrzynkę od strony lasu.

Dla pierwszych trzech znalazców są okolicznościowe certyfikaty.

Skrzynka została założona dzięki finansowej pomocy Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dodatkowe informacje
Musisz być zalogowany, aby zobaczyć dodatkowe informacje.
Obrazki/zdjęcia
Widok z drogi
Kapliczka w Oparówce
Kapliczka w Woli Pietruszej
Od strony lasu