Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
You have to be logged-in in order to perform operations on this cache.
stats
Show cache statistics
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - OP8A3N
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
Owner: kojoty
Founder: PAWOKUL
This cache belongs to GeoPath!
Please log in to see the coordinates.
Altitude: 109 m. ASL.
 Region: Poland > mazowieckie
Cache type: Traditional
Size: Small
Status: Ready for Search
Date hidden: 19-09-2015
Date created: 19-06-2015
Date published: 19-06-2015
Last modification: 04-07-2021
55x Found
4x Not found
3 notes
watchers 4 watchers
156 visitors
30 x rated
Rated as: Good
1 x recommended
This cache is recommended by: damian211289
In order to view coordinates and
the map of caches
you must be logged in
Cache attributes

Go geocaching with children  Bike  Take something to write  Monumental place 

Please read the Opencaching attributes article.
Description PL

Rys historyczny dla zainteresowanych nie tylko skrzynkami :)

 

Tło historyczne

Kiedy zaczęto budować zamek ciechanowski, a było to ok. roku 1355, na Mazowszu, które było osobnym księstwem, panował książę Siemowit III z linii Piastów Mazowieckich. Na pozostałych terenach Polski kończył się wówczas proces zjednoczenia po tzw. rozbiciu dzielnicowym.

Na ziemie polskie najeżdżały wojska z państw sąsiednich, a szczególnie Krzyżaków (z północy), Czechów (z południa) i Litwinów (ze wschodu). Mazowsze było szczególnie narażone na najazdy litewskie, które pustoszyły zimie księstwa aż do 1385 r. Ciechanów - stolica ziemi ciechanowskiej był w wyniku tego dwukrotnie palony.

 

Pierwotna budowla

Forma zamku – prostokąt o wymiarach 48 x 57 m – z jednym budynkiem przy bramie południowej (dla załogi), dwóch wieżach od strony wjazdu i olbrzymim, pustym dziedzińcem przypominała wczesnośredniowieczne zamki z Bliskiego Wschodu – zamki bizantyjskie. Miał on podobne przeznaczenie – służył za schronienie ludności miasta, wraz z najcenniejszym dobytkiem w okresie zagrożenia przez wroga.

Jedyną drogą do zamku, od strony miasta, przez bagniste rozlewiska rzeki Łydyni był drewniany most, o długości prawie 300 m., łatwy do demontażu.

Zamek ciechanowski był praktycznie nie do zdobycia i nigdy nie został zajęty przez wrogów, chociaż takie próby podejmowali Krzyżacy, czego dowodem są znalezione w trakcie badań archeologicznych w fosie zamkowej, dwa miecze i inne fragmenty uzbrojenia rycerzy zakonnych.

 

Okres świetności

Zamek pełnił na przełomie XIV i XV w. rolę obronnego zamku granicznego, gdyż granica Państwa Krzyżackiego przebiegała wzdłuż rzeki, tuż za północnym murem zamku.

Okres świetności zamku to panowanie księcia Janusza I, syna Siemowita, który po klęsce Krzyżaków pod Grunwaldem w 1410 r. przebudował zamek ciechanowski na swą rezydencję, stawiając okazały budynek mieszkalny, podnosząc poziom dziedzińca o 1,5 m oraz kładąc ozdobny bruk. Podniesiono wieże i mury do 7 m (poprzednio 5), wzmocniono mury zamku 5 metrowej szerokości wałem gliniano-ziemnym umocnionym drewnianą palisadą i wykopano 18 m. szerokości fosę, której brzegi wyłożono balami dębowymi o długości ponad 5 m.

Zaplecze gospodarcze zamku (stajnie, chlewy, obory) było umieszczone poza jego murami, na olbrzymiej platformie drewnianej, na którą wchodziło się z furty zachodniej (dzisiejsza brama główna).

Na południe od zamku, na wysokiej skarpie, Janusz I ulokował w 1400 r. nowe miasto Ciechanów z prostokątnym rynkiem, otwartym na okazałą rezydencję książęcą.

Za panowania następnych książąt zamek był ważnym punktem administracji Księstwa Ciechanowskiego, miejscem rokowań międzynarodowych oraz twierdzą, w której przechowywano skarbiec książęcy.

Później zamek był przebudowywany i dostosowany do użycia broni palnej (min. podwyższono mury do obecnej wysokości (ok. 10 m) i wieże – do 21 m, wybito otwory strzelnicze i wyposażono załogę zamku w działa i strzelby). Wejście główne przeniesiono do furty zachodniej, którą umocniono murowanym przedbramiem i mostem zwodzonym.

 

Utrata znaczenia

Po śmierci Janusza II w 1495 r. zamek zaczął się chylić ku upadkowi, a po włączeniu Mazowsza do Korony w 1526 r. całkowicie stracił na swym znaczeniu i pod rządami starostów królewskich powoli popadał w ruinę.

Pewne próby remontu zamku były prowadzone za królowej Bony (żony Zygmunta Starego Jagiellończyka), która władała zamkiem w ramach tzw. wdowiej oprawy. Po jej wyjeździe z Polski w 1556 r. więcej takich działań nie podejmowano.

W połowie XVII w., w czasie „potopu szwedzkiego” zamek został zajęty przez Szwedów i spalony, tak jak i Ciechanów. Od tego czasu był już ruiną, położoną za miastem, na rozległych, zabagnionych łąkach.

Po II rozbiorze, w 1803 r., Prusacy, którzy władali znaczna częścią Mazowsza rozebrali zabudowania wewnątrz zamku, z pozyskanej cegły budując browar w Opinogórze. Pozostawili mury zewnętrzne, których nie byli w stanie naruszyć.

Ruiny zamku w XIX w. przyciągały malarzy, pisarzy i poetów, którzy pozostawili nam bardzo ciekawe opisy oraz rysunki zamku.

 

Współczesna odbudowa

W latach 60. XX w. rozpoczęto proces odbudowy zamku, który w końcu stał się obiektem muzealnym, o charakterze „trwałej ruiny”, z niewielką ekspozycją muzealną na basztach i w zrekonstruowanej piwnicy zamkowej tzw. „sali gotyckiej”.

W 2005 r. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, dzierżawca obiektu, ogłosiło konkurs na rewitalizacje zamku, chcąc ożywić obiekt. Rozpoczęto ponownie badania archeologiczne i wykonano projekt odbudowy, wpisując w starożytne mury nowoczesną architekturę i funkcje. Nie można bowiem, zamku zrekonstruować w jego historycznym kształcie, gdyż brak jest jakichkolwiek jego rysunków z okresu średniowiecza i renesansu.

Badania archeologiczne prowadzone w latach 2007 – 2008 przyniosły nadspodziewane rezultaty, okazało się bowiem, że w najniższych warstwach pod dziedzińcem zamkowym odsłonięto drewniane i kamienno-ceglane konstrukcje z końca XIII w.! Współczesna historia pisze na nowo dzieje Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. 

 

 

Jeśli już tu jesteś...

...to szczerze polecam zwiedzenie warowni - może nie jest to Malbork, Krzyżtopór ani Ogrodzieniec ale warto z przewodnikiem wejść na wieżę i posłuchać multimedialnych opowieści o historii Mazowsza (zwłaszcza z dziećmi), a dopiero na deser podjąć sobie keszyk. Szczegóły organizacyjne: http://zamekwciechanowie.pl

 

Skrzynka:

  • kesz miał już (o ile się orientuję) kilka odsłon, a po mojej dość spontanicznej reaktywacji niespodziewanie zostałem jego właścicielem - dziękuję poprzedniemu autorowi za włożony wcześniej wkład pracy w okeszowanie tego pięknego zamku
  • aktualny pojemnik to już kolejna reaktywacja, więc nie ma wodotrysków - może kiedyś coś się zmieni...
  • keszyka szukamy pod kordami, na tyle dyskretnie na ile się da, schodząc za tabliczką z nazwą rzeki
  • kesz dostępny 24h (czyli na zewnątrz)
GeoKrety

GeoKrety  Chromowany Kluczyk - Total distance: 3522 km
GeoKrety  Rajd Rowerowy ZNAM WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - Total distance: 1319 km

Pictures
ZKM