Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
Musisz być zalogowany, by wpisywać się do logu i dokonywać operacji na skrzynce.
stats
Zobacz statystykę skrzynki
Kościół Świętej Trójcy w Będzinie - OP8780
Właściciel: pablok78
Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
Wysokość: 278 m n.p.m.
 Województwo: Polska > śląskie
Typ skrzynki: Tradycyjna
Wielkość: Normalna
Status: Zarchiwizowana
Data ukrycia: 22-02-2015
Data utworzenia: 22-02-2015
Data opublikowania: 22-02-2015
Ostatnio zmodyfikowano: 05-08-2016
55x znaleziona
1x nieznaleziona
0 komentarze
watchers 5 obserwatorów
6 odwiedzających
43 x oceniona
Oceniona jako: dobra
Musisz się zalogować,
aby zobaczyć współrzędne oraz
mapę lokalizacji skrzynki
Atrybuty skrzynki

Można zabrać dzieci  Dostępna rowerem  Szybka skrzynka  Miejsce historyczne 

Zapoznaj się z opisem atrybutów OC.
Opis PL

HISTORIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

Początki parafii w Będzinie sięgają najprawdopodobniej I połowy XIII w., ale nie ma na to pisemnych świadectw. Dopiero w 1308r. jest wymieniona w spisie parafii należących do dekanatu sławkowskiego diecezji krakowskiej. W 1325r. przy pobieraniu świętopietrza jest wymieniony kościół parafialny Świętej Trójcy i jego pleban Maciej. Był to na pewno mały, drewniany kościółek pełniący rolę świątyni parafialnej i zarazem kaplicy zamkowej.

Kiedy za króla Kazimierza Wielkiego rozbudowywano i wznoszono murowany zamek w Będzinie, rozebrano drewniany kościółek i w 1365r. postawiono na jego miejscu niewielki kościół murowany, w stylu gotyckim. W ciągu następnych wieków musiał być powiększany, ponieważ miasto się rozrastało. W XV w. otrzymał basztową wieżę, która pełniła także rolę strażnicy.

W II połowie XVI w. kościół dostał się w ręce arian, których popierał kasztelan będziński Jan Firlej. Pod koniec XVI w. mocno zniszczony powrócił do katolików. W 1601r. jego odbudowa była zakończona, co upamiętnia wmurowana w 2001 roku w przedsionku kościoła tablica.

Do ważnych wydarzeń w dziejach parafii należała wizyta  goszczącego w 1589 roku w Będzinie z ważną misją kard. Hipolita Aldobrandiniego, późniejszego papieża Klemensa VIII. Ofiarował on wówczas kościołowi cenny renesansowy kielich.

W czasie najazdu Szwedów w 1655r. kościół wraz z zamkiem i miastem został ograbiony i spalony. Po wojnie, ok. roku 1660 odbudowano go w stylu barokowym. Obniżona wieża świątyni otrzymała wtedy barokowy hełm.

Dalsza rozbudowa kościoła nastąpiła w końcu XVIII w., gdy od północy wzniesiono kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej. Była to fundacja znanego rodu Mieroszewskich, właścicieli dóbr będzińskich i Sosnowca. W XIX w.  miały miejsce dalsze remonty i rozbudowa świątyni. W końcu XIX wieku wybitny proboszcz będziński ks. Leopold Dobrzański dobudował od południa drugą kaplicę – pw. Serca Jezusowego, a także nową zakrystię i tzw. babiniec. Tak rozbudowany kościół zachował swój wygląd zewnętrzny do obecnych czasów. Jego wnętrze przechodziło w ciągu wieków również liczne przeobrażenia.

 Ważny pod tym względem był gruntowny i długotrwały remont świątyni spowodowany szkodami górniczymi, który rozpoczął się w 1952r. za ks. prob. Mieczysława Zawadzkiego, a zakończył w latach siedemdziesiątych, za ks. prob. Wacława Wicińskeigo. Wnętrze kościoła bardzo się wówczas zmieniło. Wystrój utrzymano zasadniczo w stylu barokowym.

Kościół jest bardzo ładnie położony. Wznosi się nieopodal zamku na stoku wzgórza zwanego Górą Zamkową. Z dziedzińca kościelnego roztacza się piękny widok na południową i zachodnią część miasta.

Główne wejście do świątyni znajduje się w wieży, od strony zachodniej. Poprzez niską kruchtę wchodzi się pod chórem do wysokiej nawy głównej. Na wypukłym parapecie barokowego chóru z organami widnieje herb Mieroszewskich – Ślepowron, a od 20.03.2011r. portrety Wojciecha Mieroszewskiego – podwojewody krakowskiego i jego żony Doroty z Bebulna Gosławskiej (fundatorem portretów jest pan Adam Lazar wicestarosta będziński.)

 

Wielki fresk na płaskim suficie nawy przedstawia Trójcę Świętą w otoczeniu aniołów. W prezbiterium – późnobarokowy ołtarz główny, a w nim obraz Świętej Trójcy. 

W ołtarzu stoją figury apostołów Piotra i Pawła. Malowidła na ścianach prezbiterium przedstawiają św. Wojciecha i bpa Teodora Kubinę. XIX wieczne witraże przedstawiają wizerunki Trójcy Świętej i Matki Boskiej Różańcowej (ze świętymi Katarzyną Sieneńską i Dominikiem). Nad ołtarzem głównym rozeta z wizerunkiem Ducha Świętego.

 

Rozeta nad ołtarzem głównym

 

Z nawy po kilku stopniach wchodzi się do dwóch bocznych bliźniaczych kaplic: Matki Boskiej Częstochowskiej od północy i Serca Pana Jezusa – od południa. W krypcie pod kaplicą północną spoczywają członkowie rodu Mieroszewskich. Ołtarze w obu kaplicach, wykonane w stylu barokowym, pochodzą z końca XIX w. W ołtarzu kaplicy Serca Pana Jezusa jest umieszczona zabytkowa drewniana rzeźba Chrystusa na krzyżu.

Tuż przy prezbiterium w pozostawionych nastawach bocznych ołtarzy widać obrazy: św. Franciszka z Asyżu i św. Katarzyny Sieneńskiej. Na ścianie – wmurowana oryginalna tablica pamiątkowa o rozbudowie kościoła w XIX w. W nawie głównej zwracają uwagę 2 boczne ołtarze: Po lewej stronie umieszczony jest obraz Matki Boskiej Różańcowej – najstarsze z malowideł w parafii, datowane na XVI wiek. Pod obrazem znajdują się relikwie błogosławionego Jana Pawła II. W prawym ołtarzu namalowany w w 1945 roku obraz „Jezu ufam Tobie” (jeden z najstarszych wizerunków Miłosierdzia Bożego w Polsce) oraz ikoną Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (obydwa ołtarze przebudowane i poświęcone podczas Misji Świętych w 2012 roku).

a ścianie, w łuku tęczowym po lewej stronie umieszczona jest zabytkowa barokowa ambona z figurą św. Jana Ewangelisty w zwieńczeniu. W nawie głównej w latach 2010-2011 umieszczono też nowe witraże – z portretem króla Kazimierza Wielkiego (fundatora pierwszego kościoła na wzgórzu zamkowym) oraz wizerunkami nowych polskich błogosławionych – ks. Jerzego Popiełuszko i Jana Pawła II.

Polichromia kościoła i stacje Drogi Krzyżowej z lat siedemdziesiątych są dziełem artysty plastyka doc. Andrzeja Kowalskiego z Katowic.

Stacja 12 Drogi Krzyżowej Stacja 14 Drogi Krzyżowej
Stacja 3 Drogi Krzyżowej Stacja 5 Drogi Krzyżowej

Na zewnątrz warte obejrzenia są tablice epitafijne, które dawniej były w kościele, a obecnie są umieszczone na murze otaczającym kościół od wschodu. Upamiętniają one zmarłych z wybitnych rodów będzińskich. Większość pochodzi z XIX w. Na wschodniej ścianie kościoła – od strony prezbiterium – umieszczono w 1900r. kamienny upamiętniający przełom wieków – XIX i XX.

 

W 1993r. na zewnętrznej elewacji (strona południowa) została odsłonięta tablica upamiętniająca ks. prałata Mieczysława Zawadzkiego, proboszcza parafii w latach 1937 – 1970, który w czasie pożaru podpalonej przez Niemców 08.09.1939r. synagogi uratował wielu Żydów, otwierając im bramy kościoła. Tablicę ufundowali Żydzi z Będzina, a na jej odsłonięciu był obecny abp Paryża kard. Jean – Marie Lustiger, którego przodkowie pochodzą z naszego miasta.

Na początku nowego wieku i tysiąclecia Parafianie z proboszczem i wikariuszami ufundowali figurę Chrystusa Zbawiciela, jako zewnętrzny wyraz wiary, że z Chrystusem wkraczają w nowy wiek i nowe tysiąclecie, oddają się w Jego opiekę i polecają Jego błogosławieństwu.

Obecnie z uwagi na zły stan techniczny tej zabytkowej budowli, spowodowany szkodami górniczymi, rozpoczęły się prace remontowe mające na celu jej konstrukcyjne zabezpieczenie. 

HISTORIA KAPLICY ŚW. TOMASZA NA CMENTARZU

Obrazek

Kościół ten wybudowano w II poł. XVI w. Jest wymieniony w dokumentach w 1598 r. jako drewniany. Według tradycji wybudowali go katolicy będzińscy, gdy  arianie zabrali im siłą kościół parafialny Św. Trójcy. Około r. 1560 arianie z Ogrodzieńca, wspierani przez kasztelana Jana Firleja (właściciela Ogrodzieńca), przy pomocy miejscowych wyznawców napadli na kościół będziński. Katolicy stanęli w obronie swojej świątyni, ale ulegli przemocy. Zginął wtedy pleban, broniący wejścia do kościoła. Zdobyty kościół arianie zamienili w swój zbór. Widząc, że arianie szybko nie oddadzą zagrabionej świątyni, mieszczanie będzińscy przystąpili do budowy nowego drewnianego kościoła poza murami miasta. Nowy kościół otrzymał wezwanie św. Tomasza Becketa z Canterbury, który zginął zabity przez rycerzy króla angielskiego Henryka II w katedrze w Canterbury w 1170 r. Katolicy chcieli w ten sposób uczcić pamięć zamordowanego proboszcza, który również zginął w świątyni. Gdy kościół św. Trójcy na skutek interwencji królewskiej wrócił pod koniec XVI w. do katolików, drewniany kościółek św. Tomasza stał się filialnym.

W XVIII w. wzniesiono na jego miejscu kościół murowany. Istniał już wówczas przy nim cmentarz grzebalny. W 1834 r. odnowiono go i przebudowano staraniem ks. Piotra Spiry z funduszy hr. Edwarda Raczyńskiego. Kościółek służył jako kaplica cmentarna i taką rolę spełnia aż do dnia dzisiejszego.

Po II wojnie światowej był dwukrotnie remontowany. Obecnie znajduje się w nim barokowo -  klasycystyczny ołtarz główny z obrazem sceny zabójstwa św. Tomasza Becketa.

W krypcie podziemnej są pochowani czterej kapłani pracujący w XIX wieku w  naszej parafii: ks. Wawrzyniec Hachulski (proboszcz – zm. 1838 r.), ks. Piotr Spira (proboszcz – zm. 1848 r.), ks. Jan Stanisław Śmietana (wikariusz – zm. 1867 r.), ks. Leopold Dobrzański (proboszcz – zm. 1903 r.).

W bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy znajdują się także groby proboszczów XX-wiecznych – ks. Tadeusza Peche (zm. 1937 r.), ks. Mieczysława Zawadzkiego (zm. 1975 r.), ks. Kazimierza Szwarlika (zm. 2000 r.) oraz posła Grzegorza Dolniaka – jednej z ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w 2010 roku.

 

Skrzynka była swego czasu założona przez OsadaCienia ale została zarchiwizowana.

 

źródło: http://bankzdjec.net/

źródło: http://en.wikigogo.org/

źródło: http://www.parafia.bedzin.pl/

źródło: http://ceko.com.pl/

źródło: http://katalogzegary.pl/

źródło: http://fotopolska.eu

 

 

 

Geokret

Geokret  Ludek - Całkowity dystans: 561 km

Obrazki/zdjęcia
Kościół
Kościół
Kościół
Miejsce ukrycia
Wpisy do logu: znaleziona 55x nieznaleziona 1x komentarz 0x Wszystkie wpisy