Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 1000 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
Musisz być zalogowany, by wpisywać się do logu i dokonywać operacji na skrzynce.
stats
Zobacz statystykę skrzynki
Dom Gwarków - OP78BB
Najstarszy zachowany budynek drewniany na Dolnym Śląsku
Właściciel: karmel1998
Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
Wysokość: 443 m n.p.m.
 Województwo: Polska > dolnośląskie
Typ skrzynki: Tradycyjna
Wielkość: Mikro
Status: Gotowa do szukania
Data ukrycia: 22-12-2013
Data utworzenia: 22-12-2013
Data opublikowania: 22-12-2013
Ostatnio zmodyfikowano: 31-12-2013
74x znaleziona
3x nieznaleziona
1 komentarze
watchers 1 obserwatorów
25 odwiedzających
57 x oceniona
Oceniona jako: dobra
Musisz się zalogować,
aby zobaczyć współrzędne oraz
mapę lokalizacji skrzynki
Atrybuty skrzynki

Można zabrać dzieci  Dostępna rowerem  Szybka skrzynka  Przyczepiona magnesem  Miejsce historyczne 

Zapoznaj się z opisem atrybutów OC.
Opis PL

(PL) Jeżów Sudecki należy do najstarszych osad położonych w okolicach Jeleniej Góry. Wieś położona jest w odległości 7 km na północny–zachód od Jeleniej Góry, przy drodze do Lwówka Śląskiego. Istnienie wsi zostało źródłowo udokumentowane już w 1299 roku. W tym roku książę Bolko I wydaje nakaz, aby mieszkańcy wsi przerabiali swoje zboże w Nowym Młynie „Hausberge” pod Jelenią Górą. Z połowy XIV wieku pochodzi informacja o sprowadzeniu przez księcia Bolko II górników z Saksonii. W roku 1506 całą wieś zakupuje rada miejska Jeleniej Góry. Mniej więcej w tym czasie zostają odkryte w okolicach wsi złoża rud srebra i złota i z tego powodu wzrosło zainteresowanie osadą. Rada miejska nie angażowała w działalność wydobywczą własnych środków, lecz wydzierżawiła teren wyspecjalizowanym górnikom z Saksonii. Sprowadzeni robotnicy zostali przyjęci przez miejscową ludność niechętnie. Odnotowane są liczne zatargi i niszczenie szybów górniczych. Być może to zmusiło radę miejską Jeleniej Góry do wybudowania na terenie wsi sześciu gospód przeznaczonych dla sprowadzonych górników, zwanych wtedy gwarkami. Najprawdopodobniej jedną z takich gospód był „Dom Gwarków”, na co wskazuje zachowana data 1601 r. i jego usytuowanie w pobliżu szybów górniczych. Przypuszczalnie obiekt pełnił funkcję karczmy do momentu upadku górnictwa, co nastąpiło po wojnie trzydziestoletniej. Następnie karczma pełniła funkcję stodoły i budynku gospodarczego dla powstałego na posesji w XVIII wieku nowego budynku mieszkalnego. Budynek wznosi się na wysokiej, kamiennej podmurówce. Jest to budynek dwukondygnacyjny, na rzucie prostokąta, jednotraktowy, o konstrukcji słupowej, nakryty dachem gontowym, dwuspadowym. Na elewacji zachowane są dekoracje sgraffitowe o formie rozetek. Zdaniem wielu historyków budynek ten stanowi najstarszy zachowany budynek drewniany na Dolnym Śląsku.

 

Więcej o historii Jeżowa Sudeckiego: 

http://www.jezowsudecki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=142:jeow-sudecki&catid=42:historia-i-zabytki-&Itemid=62

Kesz to duży mikropojemnik magnetyczny, ukryty pod podanymi współrzędnymi. Dla pierwszych trzech zdobywców certyfikaty.

 

(EN) Jeżów Sudecki one of the oldest settlements located in the vicinity of Jelenia Gora. The village is located at a distance of 7 km north-west of Jelenia Góra, on the road to Lwówek Śląski. The existence of the village has been documented in sources as early as 1299. This year the Duke of Bolko I and issue an order to the inhabitants of the village of altering their corn in New Mill "region rise" in Jelenia Góra. In the mid-fourteenth century comes information about bringing the prince Bolko II miners from Saxony. In 1506 the whole village council buys Jelenia Góra. Around this time they are discovered near the village of ore deposits of silver and gold and for this reason the interest in settlement. The city council has not engaged in extractive activities of their own, but leased the land to specialized miners from Saxony. Brought workers were welcomed by the local people are reluctant. Reported are numerous conflicts and destruction of mine shafts. Perhaps this has forced the city council to build Jelenia Góra in the village six taverns intended for imported coal miners, miners called then. Most likely one of these taverns was the "House Miners", which indicates the date of 1601 preserved and its location near the mine shafts. Presumably, the object served as an inn until the collapse of the mining industry, which took place after the Thirty Years War. Then the inn served as a barn and outbuilding on the property for resulting in the eighteenth century, a new residential building. It is built on a high stone foundation. It is a two-storey building on a rectangular plan, of the pillar structure, covered with a shingled roof, gable. The façade is preserved Graffito on the form of rosettes. According to many historians, this building is the oldest surviving wooden building in Lower Silesia

More about the history of the Jeżów Sudecki: 

http://www.jezowsudecki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=142:jeow-sudecki&catid=42:historia-i-zabytki-&Itemid=62

 

The cache is large mikrocontainer magnetic, hidden under the given coordinates. For the first three winners of the certificates

Obrazki/zdjęcia
Dom Gwarków