Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
Musisz być zalogowany, by wpisywać się do logu i dokonywać operacji na skrzynce.
stats
Zobacz statystykę skrzynki
Górka Jasia - OP8ZHN
Właściciel: Jerzy4553
Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
Wysokość: m n.p.m.
 Województwo: Polska > warmińsko-mazurskie
Typ skrzynki: Tradycyjna
Wielkość: Mała
Status: Gotowa do szukania
Data ukrycia: 25-04-2019
Data utworzenia: 25-04-2019
Data opublikowania: 27-04-2019
Ostatnio zmodyfikowano: 27-04-2019
15x znaleziona
0x nieznaleziona
0 komentarze
watchers 0 obserwatorów
37 odwiedzających
11 x oceniona
Oceniona jako: dobra
Musisz się zalogować,
aby zobaczyć współrzędne oraz
mapę lokalizacji skrzynki
Atrybuty skrzynki

Można zabrać dzieci  Dostępna rowerem  Szybka skrzynka  Weź coś do pisania  Przyczepiona magnesem 

Zapoznaj się z opisem atrybutów OC.
Opis PL

Dolina, potocznie nazywana "Górką Jasia" jest pozostałością po dawnym gospodarstwie rolnym, znajdującym się w ciągu naturalnego obniżenia terenu oraz zlewni wód gruntowych i po opadowych, przebiegających od jeziora Pereszkowo do ulicy Jagiellońskiej, a dawniej aż do rzeki Łyny. Do niedawna istniejące oczka wodne i podmokłe fragmenty terenu znajdujące się w obrębie cmentarza komunalnego, były śladem po dawniejszych walorach tego otoczenia.Teren ten przed wielu laty, na całym odcinku od pobliskiego jeziora przez teren obecnego cmentarza, górkę Jasia a następnie przez łąki na terenie obecnego ośrodka PAN przy ulicy Bydgoskiej, a dalej przez ogródki działkowe koło stadionu Warmii i las miejski ze stadionem leśnym, był jednorodnym naturalnym siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt a ciąg zależności wód gruntowych został zmieniony po wybudowaniu ulicy Jagiellońskiej i cmentarza komunalnego. Zmienił się w związku z tym szlak migracji płazów, których siedliska uległy dużym zmianom. Ulica Jagiellońska jako bariera przedzieliła trasę migracji zwierząt i zmieniła zależności wodne. Przyrodnicze walory tych okolic w wyniku przekształceń urbanizacyjnych uległy degradacji. Zachowane do niedawna w dostatecznym stanie oczka wodne na powstałym na początku lat sześćdziesiątych cmentarzu komunalnym, były naturalną enklawą bytowania i rozrodu chronionych płazów m. in. kumaka nizinnego, ropuchy zielonej, rzekotki drzewnej. W chwili obecnej oczka te już nie istnieją (zostały zasypane). Pomimo tego faktu w pamięci migrujących zwierząt zachowały się te lokalizacje i nadal wędrują one do zakodowanych w pamięci miejsc dawnego rozrodu. Teren cmentarza jest nadal miejscem, w którym odbywają się cykliczne wędrówki płazów, dawniej licznie występujących. Niektóre gatunki w poszukiwaniu miejsc rozrodu i żerowania, docierają także do omawianego zbiornika w dolinie "Górki Jasia". Mimo trwających od lat znaczących niekorzystnych przekształceń krajobrazu doliny, jest ona fragmentem nadal funkcjonującego miejsca występowania różnych gatunków zwierząt, w tym chronionych gatunków płazów i ptaków. Jako jedno z nielicznych takich miejsc zlokalizowanych na obrzeżach miasta jest pozostałością po dawnych bardzo cennych przyrodniczo biotopach (siedliskach zamieszkiwanych przez dany zespół organizmów). Celem realizowanego w 2017 roku projektu zagospodarowania terenu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego, uatrakcyjnienie miejsca oraz polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego. Zachowanie możliwie dużej ilości istniejących drzew oraz wzbogacenie szaty roślinnej o nowe gatunki (świerk, sosna, głóg, jabłoń, jarząb, berberys, kalina, rokitnik, śnieguliczka) zwiększa bazę pokarmową ptaków. Kształtowanie nasadzeń w większe skupiska sprzyjać ma chętniejszemu zasiedlaniu ich przez ptaki. Nasadzenia krzewów na stromych skarpach mają przeciwdziałać nasilonej w tych miejscach erozji wodnej. Założeniem projektu jest także przywrócenie tego terenu ludziom przez stworzenie dogodnego miejsca wypoczynku i rekreacji. Szczególna lokalizacja Olsztyna z kilkunastoma jeziorami w granicach administracyjnych, w otoczeniu wielu cennych przyrodniczo fragmentów terenu, jest unikatową wartością, jak mury miejskie starego miasta. Działania mające na celu poprawę i zachowanie funkcjonowania terenu jako obszaru biologicznie czynnego ma niebagatelny wpływ na różnorodność przyrodniczą okolic i szczególną wartość całego terenu.

Obecnie "Górka Jasia" po zagospodarowaniu terenu została zamieniona w park. Spełnia rolę miejsca spotkań i spędzania czasu na łonie natury przez okolicznych mieszkańców, jak również miejsca edukacyjnego. Poza traktami i elementami małej architektury, powstała ścieżka edukacyjna wraz z tablicami dydaktycznymi zawierającymi informacje na temat potencjału przyrodniczego tego obszaru. Na terenie parku znajduje się również: tor saneczkowy, altana nad oczkiem wodnym, plac zabaw dla dzieci, plenerowa siłownia oraz tor do jazdy rowerami.

Dodatkowe informacje
Musisz być zalogowany, aby zobaczyć dodatkowe informacje.
Obrazki/zdjęcia
Górka Jasia