Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
Musisz być zalogowany, by wpisywać się do logu i dokonywać operacji na skrzynce.
stats
Zobacz statystykę skrzynki
KARŁOWICE SZKOŁA - OP8KFM
Właściciel: dolin0595
Ta skrzynka należy do GeoŚcieżki!
Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
Wysokość: 145 m n.p.m.
 Województwo: Polska > opolskie
Typ skrzynki: Tradycyjna
Wielkość: Mikro
Status: Gotowa do szukania
Data ukrycia: 29-12-2016
Data utworzenia: 27-12-2016
Data opublikowania: 29-12-2016
Ostatnio zmodyfikowano: 29-12-2016
75x znaleziona
0x nieznaleziona
1 komentarze
watchers 2 obserwatorów
98 odwiedzających
62 x oceniona
Oceniona jako: normalna
Musisz się zalogować,
aby zobaczyć współrzędne oraz
mapę lokalizacji skrzynki
Opis PL

Publiczna Szkoła w roku 2003 obchodziła swoje 40-lecie.
Do szkoły uczęszcza ok. 160 uczniów z miejscowości Kurznie ,Kuźnica Katowska i Karłowice.

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych szkoła prowadzi szeroki wachlarz zajęć nadobowiązkowych, w których uczestniczą wszyscy zainteresowani uczniowie.
Placówka nasza promuje wszechstronny rozwój osobowości ucznia poprzez różnego rodzaju zajęcia typu kółka zaintersowań: polonistyczne, historyczne, teatralne, informatyczne, czytelniczo-medialne, językowe, korekcyjno-kompensacyjne, gry i zabawy, SKS, gimnastyka korekcyjna oraz zespoły wyrównawcze z języka polskiego i matematyki .
Placówka może się poszczycić gabinetem logopedycznym, który obejmuje wszechstronną pomocą uczniów z dysfunkcjami logopedycznymi.
Uczniowie mają również możliwość nauki języka angielskiego oraz niemieckiego.
Dzięki pomocy Rady Rodziców,Rady Pedagogicznej, Wójta Gminy i Radzie Sołeckiej zaadaptowano pomieszczenia oraz pozyskano środki na pełne wyposażenie pracowni komputerowej wraz z siecią internetową, tworząc jednocześnie odrębne pomieszczenie ze stanowiskiem komputerowym do dyspozycji nauczycieli. 
Pracownia komputerowa dysponuje komfortowymi warunkami do pracy przy 10 stanowiskach komputerowych .

Niewątpliwym atutem szkoły jest fakt, iż nadal pracuje świetlica szkolna oraz stołówka, której koszty funkcjonowania pokrywa organ prowadzący -Urząd Gminy.
Dzięki staraniom i pomocy finansowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje w placówce świetlica socjoterapeutyczna, w której zajęcia przyczyniają się do pozytywnych zmian w zachowaniu uczniów, otwarcia na problemy innych oraz samoakceptacji.
Kolejnym naszym sukcesem jest nawiązanie partnerskich stosunków z trzema niemieckimi placówkami szkolnymi w ramach integracji europejskiej.
Tradycją szkoły stały się cykliczne spotkania opłatkowe przyszłych absolwentów szkoły.
Dzięki zaangażowaniu i ogromnej życzliwości rodziców naszego lokalnego środowiska do tradycji szkolnej weszła również organizacja festynów środowiskowych promujących dorobek szkoły, umiejętności uczniów, promocję lokalnych twórców ludowych, młodych talentów, zespołów folklorystycznych z uwzględnieniem zdrowego stylu życia, pozbawionego wszelkich uzależnień.
Wszelkie nasze działania dydaktyczno-wychowawcze, ujmujące spotkania z osobami zasłużonymi dla środowiska lokalnego, współpraca z organizacjami, władzami lokalnymi, zmierzają do ukształtowania kompetentnego absolwenta posługującego się techniką komputerową, językami obcymi, który będzie świadomie i aktywnie uczestniczył w życiu rodzinnym, wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego.

UWAGA. Na logbooku znajduje  się litera z liczbą, niezbędną do odnalezienia skrytki finałowej Karłowice Zamek. Zapisz ją koniecznie.

Skrzynka w pewnej odległości od samej szkoły