OC logo
Banner
Musisz być zalogowany, by wpisywać się do logu i dokonywać operacji na skrzynce.
Tradycyjna
difficulty terrain
stats
Zobacz statystykę skrzynki
Aniele Boży - straznik - OP8A5Y
Właściciel: 7777
compass Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne. (WGS84)
altitude Wysokość: 136 m n.p.m.
location Województwo: Polska > lubuskie
type Typ skrzynki: Tradycyjna
size Wielkość: Mała
status Status: Zarchiwizowana
hidden Data ukrycia: 21-06-2015
creation-date Data utworzenia: 21-06-2015
last-mod Ostatnio zmodyfikowano: 09-11-2016
znaleziona 48x znaleziona
nieznaleziona 1x nieznaleziona
komentarz 0 komentarze
watchers 1 obserwatorów
visits 4 odwiedzających
votes 44 x oceniona
score Oceniona jako: znakomita
rekomendowana 9 x rekomendowana
Skrzynka rekomendowana przez: barabara9299, Doomino7, krogulec, malyjakub, MI 888, Pen-y-Cat, plus_Amelka, Tisia, ZbigniewZ
Aby zobaczyć współrzędne oraz
mapę lokalizacji skrzynki,
musisz się zalogować.
attributes Atrybuty skrzynki

Szybka skrzynka  Można zabrać dzieci  Weź coś do pisania  Umiejscowiona na łonie natury, lasy, góry itp  Dostępna tylko pieszo 

Zapoznaj się z opisem atrybutów OC. link
description Opis PL

ANIOŁ

Byt duchowy w wielu religiach, który służy i na różne sposoby wypełnia zamysły Boga.

Wyraz anioł przeniknął do polszczyzny z języka czeskiego, który zawdzięcza go misji Cyryla i Metodego. Pierwotnie pochodzi on od greckiego, oznaczającego oryginalnie posłaniec

W biblijnym Starym Testamencieanalogiczne byty duchowe są nazywane w języku hebrajskim מלאךmal’ach – co również znaczy „posłaniec”.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno gr. angelos jak i hebr. mal’achoznaczają posłańca w ogóle, bez przesądzania o jego ludzkiej bądź duchowej naturze. Różnica na poziomie językowym pojawia się dopiero w łacińskim tłumaczeniu Biblii: gdy mal’ach bądźangelos ma oznaczać posła ludzkiego, tłumacz używa słowa nuntius lub legatus – gdy zaś ma oznaczać posłańca boskiego, pojawia się słowo angelus, będące oczywiście zlatynizowaną formą gr. angelos.

 

Anioł Stróż 

Wierzeniach chrześcijańskich istota niematerialna, anioł, mająca pośredniczyć między Bogiem a człowiekiem i pełnić funkcję indywidualnego opiekuna.

Wiara w nie opiera się m.in. na tekstach biblijnych. W Księdze Hioba opisany jak „obrońca jeden z tysiąca”.

Uważa się, że każdy człowiek posiada swojego Anioła Stróża (tak głosił m.in. Bazyli Wielki).


ANGEL

Being spiritual in many religions, which is used in various ways fills the thoughts of God.

The word angel penetrated into the Polish language from Czech, who owes his mission of Cyril and Methodius. Originally, it comes from the Greek word ἄγγελος (Angelos, according to the pronunciation Byzantine ánhielos), originally meaning "messenger".

In the Bible's Old Testamencieanalogiczne spiritual beings are called in Hebrew מלאך, mal'ach - which also means "messenger."

It should be noted that both gr. angelos and Hebrew. mal'achoznaczają messenger in general, without prejudging its human or spiritual nature. The difference in the level of language appears only in the Latin translation of the Bible: when mal'ach bądźangelos is meant to deputy human translator uses the word nuntius or legatus - when the divine messenger is intended to mean, you see the word angelus, which of course Latinized form of the game. Angelos.

 

 

Guardian Angel

Christian belief of being immaterial , angel, having to mediate between God and man, and act as an individual caregiver.

Faith is not based on , among others, on biblical texts . In the Book of Job is described as a " defender one out of a thousand " .

It is believed that each man has his guardian angel ( he preached, including Basil the Great ) .


Anioł

Dodatkowe informacje
Musisz być zalogowany, aby zobaczyć dodatkowe informacje.