OC logo
Użytkownik / e-mail:   Hasło:   
Banner
Musisz być zalogowany, by wpisywać się do logu i dokonywać operacji na skrzynce.
Tradycyjna
difficulty terrain
stats
Zobacz statystykę skrzynki
Demografia Szczecina [GRYF] - OP82ZD
Właściciel: DriadaK
Ta skrzynka należy do geoŚcieżki!
compass Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
altitude Wysokość: 22 m n.p.m.
location Województwo: Polska > zachodniopomorskie
type Typ skrzynki: Tradycyjna
size Wielkość: Mikro
status Status: Gotowa do szukania
hidden Data ukrycia: 12-07-2014
creation-date Data utworzenia: 08-07-2014
last-mod Ostatnio zmodyfikowano: 03-05-2017
znaleziona 106x znaleziona
nieznaleziona 0x nieznaleziona
komentarz 1 komentarze
watchers 0 obserwatorów
visits 13 odwiedzających
votes 87 x oceniona
score Oceniona jako: dobra
rekomendowana 1 x rekomendowana
Skrzynka rekomendowana przez: got100
Aby zobaczyć współrzędne oraz
mapę lokalizacji skrzynki,
musisz się zalogować.
attributes Atrybuty skrzynki

Szybka skrzynka  Można zabrać dzieci  Weź coś do pisania  Umiejscowiona na łonie natury, lasy, góry itp  Dostępna rowerem 

Zapoznaj się z opisem atrybutów OC. link

 

Logo Gryfa        Logo PGL LP 
Oto kolejna skrzynka będąca częścią Projektu Gryf,
stworzonego wraz z PGL LP Nadleśnictwo Trzebież. 

 

 

Rozwój demograficzny miasta:

 • XII wiek: 5.000 mieszkańców
 • 1720: 6.000 mieszk.
 • 1740: 12.300 mieszk.
 • 1810: 20.700 mieszk.
 • 1840: 35.300 mieszk.
 • 1861: 58.500 mieszk.
 • 1872: 76.000 mieszk.
 • 1890: 116.228 mieszk.
 • 1910: 236.000 mieszk.
 • 1939: 382.000 mieszk.
 • 1945: 26.000 mieszk.
 • 1946: 108.000 mieszk.
 • 1950: 180.000 mieszk.
 • 1960: 269.400 mieszk.
 • 1970: 338.000 mieszk.
 • 1975: 369.700 mieszk.
 • 1980: 388.300 mieszk.
 • 1990: 412.600 mieszk.
 • 1995: 418.156 mieszk.
 • 2000: 415.748 mieszk.
 • 2002: 415.117 mieszk.
 • 2003: 414.032 mieszk.
 • 2004: 411.900 mieszk.
 • 2005: 411.119 mieszk.
 • 2006: 409.068 mieszk.
 • 2007: 407.811 mieszk.
 • 2008: 406.941 mieszk.
 • 2009: 406.307 mieszk.

Dane zebrane z tekstów prof. Dr hab. Janusza Mieczkowskiego:

   Przed wojną tutejsze ziemie zamieszkiwało 8,5 mln mieszkańców. Tragiczne chwile przeżyła ludność niemiecka zimą 1944/1945 roku, kiedy to na rozkaz władz hitlerowskich nastąpiła przymusowa ewakuacja części mieszkańców Prus Wschodnich, Pomorza, Ziemi Lubuskiej i Śląska. Liczbę ofiar ewakuacji ocenia się na około 2 mln.

   Po drugiej wojnie światowej radykalnie uległ zmianie skład etniczny mieszkańców Szczecina. Ci, którzy mieszkali tu do tej pory na mocy międzynarodowych ustaleń z Jałty i Poczdamu byli wysiedlani. Ich miejsce zajmowali nowi przybysze, często także doświadczeni utratą swych siedzib znajdujących się na terenach Rzeczpospolitej przejętych przez Związek Radziecki.  Powstające nowe społeczeństwo  charakteryzowało się różnorodnością kulturową. Tworzyli je zarówno dawni mieszkańcy, jak i nowi, wśród których nie zabrakło obok Polaków także przedstawicieli innych  grup narodowych będących obywatelami polskimi.

   Ludność niemiecka pod koniec II wojny światowej masowo opuszczała Szczecin. Na podstawie rozkazu władz niemieckich z 18 lutego 1945 roku z miasta wyszło bądź wyjechało ok. 200 tys. osób. W maju 1945 roku rozpoczął się powrót tej ludności. W połowie czerwca 1945 roku w Szczecinie znajdowało się około 55 tysięcy Niemców. Nieuregulowana sprawa przynależności państwowej miasta sprzyjała powołaniu przez władze radzieckie niemieckiej administracji , która działała do 5 lipca 1945 roku. W tym czasie liczba Niemców w Szczecinie wynosiła 84 tysiące osób. Pod koniec 1945 roku było tu 62,5 tys. Niemców, a w lutym 1946 roku – 41 tysięcy. Przymusowe przesiedlenia w latach 1946-1947 i późniejsze wyjazdy wyraźnie wpłynęły na wielkość skupiska niemieckiego. W 1950 roku notowano już tylko 2800 osób, w połowie lat pięćdziesiątych 1169 osób. Wyjazdy z lat 1956-1959 po raz kolejny w sposób istotny uszczupliły tą grupę. W opinii władz państwowych wręcz ją zlikwidowały.

   Za mniejszości narodowe uznaje się  prawnie w Polsce następujące mniejszości: białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską, żydowską. Za mniejszości etniczne uznaje się prawnie w Polsce grupy: karaimską, łemkowską, romską i tatarską. Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie skupia 5 organizacji narodowościowych (w planach jest przyjęcie stowarzyszenia romskiego). W mieście istniały: w latach 1957-1961 koło Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, w latach 1960-61 oddział  Rosyjskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego, w latach 1984-1989 oddział Bułgarskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Christo Botewa. Grupom tym nie udało się odtworzyć swego „stanu posiadania” po 1989 roku. Ich przedstawiciele spotykają się ze sobą na gruncie towarzyskim, rodzinnym czy religijnym. Dotyczy to także Tatarów oraz grup skupiających nowe imigracje (np. wietnamską czy turecką). Ponadto w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w Szczecinie powołano Francuską Gminę Narodową na Pomorzu (1991) i koło Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1994).

O SKRZYNCE:

Lajtowa mała keszynka schowana pod kordami blisko drogi.
Proszę z w/w względów dobrze zamaskować, żeby nikt postronny jej nie zabrał.
Dziękuję.

Powodzenia! :)

 

Dodatkowe informacje
Musisz być zalogowany, aby zobaczyć dodatkowe informacje.
travelbug Geokrety

geokret  geoREKIN-2 - Całkowity dystans: 272 km
geokret  Przysłowia keszerskie: Gustaw - Całkowity dystans: 26336 km

Wpisy do logu: znaleziona 106x nieznaleziona 0x komentarz 1x Wszystkie wpisy