Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 500 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
Musisz być zalogowany, by wpisywać się do logu i dokonywać operacji na skrzynce.
Tradycyjna
difficulty terrain
stats
Zobacz statystykę skrzynki
ZK Włocławek - OP32BA
Skrzynka ukryta w pobliżu: Zakład Karny Włocławek
Właściciel: Talbot
compass Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
altitude Wysokość: 69 m n.p.m.
location Województwo: Polska > kujawsko-pomorskie
type Typ skrzynki: Tradycyjna
size Wielkość: Mała
status Status: Zarchiwizowana
hidden Data ukrycia: 19-03-2011
creation-date Data utworzenia: 19-03-2011
published-date Data opublikowania: 19-03-2011
last-mod Ostatnio zmodyfikowano: 27-04-2015
znaleziona 47x znaleziona
nieznaleziona 1x nieznaleziona
komentarz 14 komentarze
watchers 2 obserwatorów
visits 2 odwiedzających
votes 28 x oceniona
score Oceniona jako: znakomita
rekomendowana 3 x rekomendowana
Skrzynka rekomendowana przez: Kucia, PUG II BIELANY, wnuCzu
Musisz się zalogować,
aby zobaczyć współrzędne oraz
mapę lokalizacji skrzynki
attributes Atrybuty skrzynki

One-minute cache  Go geocaching with children  Take something to write  Nature  Monumental place  Bike 

Zapoznaj się z opisem atrybutów OC. link
description Opis PL
Historia jednostki:
 
        Zakład Karny we Włocławku ma krótki, bo zaledwie okupacyjny rodowód. W Mielęcinie koło Włocławka zbudowany został obóz przeznaczony dla jeńców wojennych. Po wyzwoleniu w ocalałych barakach kierownictwo Resortu Bezpieczeństwa Publicznego umieściło jeńców wojennych, a także osoby narodowości niemieckiej i kolaborantów. Po repatriacji więźniów narodowości niemieckiej oraz amnestii zmieniła się populacja   i przeznaczenie obozu. Osadzono w nim  osoby skazane za przestępstwa kryminalne.
    Obóz Pracy w Mielęcinie, podobnie jak całe polskie więziennictwo, zmienił swój charakter z chwilą podporządkowania go Ministerstwu Sprawiedliwości. Wprowadzono pierwszy po wojnie regulamin więzienny, a Straż Więzienna przemianowana została na Służbę Więzienną. W 1956 roku  Obóz Pracy przekształcony został na Więzienie Karne w Mielęcinie dla więźniów obojga płci. W 1958 roku rozpoczęto nauczanie więźniów w zakresie szkoły podstawowej. Tak narodziła się szkoła, która istnieje do dzisiaj w strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 we Włocławku.
W latach sześćdziesiątych rozpoczęto przebudowę Mielęcina - w miejsce drewnianych baraków wybudowano pawilony mieszkalne oraz infrastrukturę w większości istniejącą do chwili obecnej. Zmieniony został także „profil” więzienia, które zostało  przeznaczone dla skazanych mężczyzn: młodocianych i dorosłych  odbywających karę po raz pierwszy.  Na przełomie 1961-1962 roku utworzony został Ośrodek Szkolenia Więźniów przy Zakładzie Karnym w Mielęcinie, w którego ramach powołano Szkołę Rzemiosł Budowlanych. Rozpoczęto nauczanie zawodu betoniarz-zbrojarz oraz szkolenia na kursach przyuczających do zawodu. W roku szkolnym 1965-1966 powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz warsztaty szkolne.
  Znowelizowanie w latach 60-tych kodeksu karnego wykonawczego  i tymczasowego regulaminu wykonania kary pozbawienia wolności ustaliło kształt i metody pracy resocjalizacyjnej. 
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to okres dalszej intensywnej budowy i jednocześnie modernizacji zakładu.   W tym też okresie na terenie zakładu  zostały  rozbudowane dwa przedsiębiorstwa zatrudniające skazanych, branży budowlanej     i mechanicznej. 
    W roku 1979 Mielęcin został dzielnicą miasta  Włocławka, co spowodowało automatycznie zmianę nazwy jednostki na Zakład Karny we Włocławku.
     W dniu 28 stycznia 2009 roku w ramach rządowego programu pozyskania dodatkowych miejsc oddano do użytku nowy pawilon mieszklany.
Toruń
Historia jednostki
 
Z istniejących w archiwach państwowych materiałów, wynika iż około 1853r. władze pruskie podjęły decyzję o budowie nowego więzienia w Toruniu. Inspiracją do tego typu rozstrzygnięcia była przede wszystkim ciasnota i przeludnienie panujące w więzieniu kryminalnym przy ul. Żeglarskiej. Lokalizacja nowego więzienia - aresztu przy ul. Beccker Strasse (dzisiejsza ul. Piekary) nie była przypadkowa. Wynikała z faktu istnienia tuż obok gmachów Sądu i Policji. Architektura budynku nawiązywała do obowiązującego wówczas systemu penitencjarnego tzw. celkowego, inaczej zwanego pensylwańskim. Budynek więzienia był czterokondygnacyjny, w kształcie rotundy. Na każdym z poziomów znajdowały się pojedyncze cele mieszkalne. Pomieszczenia dla skazanych pozbawione były drzwi oraz zabezpieczone kratą umożliwiającą wydostanie się więźnia. W części centralnej budynku, znajdowały się metalowe schody, na których rozmieszczone były stanowiska dla unkcjonariuszy służące obserwacji zachowania więźniów. Inspekcję prowadził strażnik więzienny pełniący służbę w centralnym miejscu budynku. W części piwnicznej obiektu znajdowały się: łaźnia, pomieszczenia magazynowe oraz pojedyncze cele tzw. „ciemnice” lub „karcery”. Cały teren otoczony był murem o wysokości 3m. W celu bezpiecznego doprowadzenia więźniów na rozprawy do sądu, więzienie zostało połączone z gmachem sądu podziemnym korytarzem.
 Największe zaludnienie odnotowano w 1935 roku (podczas światowego kryzysu gospodarczego). W jednostce przebywało wówczas prawie 600 osadzonych. Dla porównania aktualna pojemność jednostki to 159 osadzonych. 
 Budynek mieszkalny dla osadzonych, architektonicznie i konstrukcyjnie nie uległ zmianie do chwili obecnej. Jest to jedyny obiekt w kształcie rotundy, istniejący w polskim więziennictwie. W Europie budynek więzienny o podobnej architekturze znajduje się we Francji. 
Po wznowieniu działalności areszt śledczy stał się obiektem zainteresowania środków masowego przekazu oraz społeczeństwa. Teren jednostki zwiedziło wielu przedstawicieli świata nauki, zagraniczne delegacje służb więziennych, grupy organizacji młodzieżowych oraz funkcjonariusze polskiej służby więziennej. W areszcie gościli m.in.: przedstawiciele Uniwersytetu w Tokio, amerykański terapeuta, dyrektor programu odwykowego „Atlantis” - William Burgin, pracownicy i słuchacze Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, delegacja funkcjonariuszy więziennych z Danii, Węgier, Ukrainy i Hiszpanii, przedstawiciele Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży, parlamentarzyści z Brukseli.

Historia jednostki:

Zakład Karny we Włocławku ma krótki, bo zaledwie okupacyjny rodowód. W Mielęcinie koło Włocławka zbudowany został obóz przeznaczony dla jeńców wojennych. Po wyzwoleniu w ocalałych barakach kierownictwo Resortu Bezpieczeństwa Publicznego umieściło jeńców wojennych, a także osoby narodowości niemieckiej i kolaborantów. Po repatriacji więźniów narodowości niemieckiej oraz amnestii zmieniła się populacja   i przeznaczenie obozu. Osadzono w nim  osoby skazane za przestępstwa kryminalne.    Obóz Pracy w Mielęcinie, podobnie jak całe polskie więziennictwo, zmienił swój charakter z chwilą podporządkowania go Ministerstwu Sprawiedliwości. Wprowadzono pierwszy po wojnie regulamin więzienny, a Straż Więzienna przemianowana została na Służbę Więzienną. W 1956 roku  Obóz Pracy przekształcony został na Więzienie Karne w Mielęcinie dla więźniów obojga płci. W 1958 roku rozpoczęto nauczanie więźniów w zakresie szkoły podstawowej. Tak narodziła się szkoła, która istnieje do dzisiaj w strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 we Włocławku.W latach sześćdziesiątych rozpoczęto przebudowę Mielęcina - w miejsce drewnianych baraków wybudowano pawilony mieszkalne oraz infrastrukturę w większości istniejącą do chwili obecnej. Zmieniony został także „profil” więzienia, które zostało  przeznaczone dla skazanych mężczyzn: młodocianych i dorosłych  odbywających karę po raz pierwszy.  Na przełomie 1961-1962 roku utworzony został Ośrodek Szkolenia Więźniów przy Zakładzie Karnym w Mielęcinie, w którego ramach powołano Szkołę Rzemiosł Budowlanych. Rozpoczęto nauczanie zawodu betoniarz-zbrojarz oraz szkolenia na kursach przyuczających do zawodu. W roku szkolnym 1965-1966 powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz warsztaty szkolne.  Znowelizowanie w latach 60-tych kodeksu karnego wykonawczego  i tymczasowego regulaminu wykonania kary pozbawienia wolności ustaliło kształt i metody pracy resocjalizacyjnej. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to okres dalszej intensywnej budowy i jednocześnie modernizacji zakładu.   W tym też okresie na terenie zakładu  zostały  rozbudowane dwa przedsiębiorstwa zatrudniające skazanych, branży budowlanej     i mechanicznej.     W roku 1979 Mielęcin został dzielnicą miasta  Włocławka, co spowodowało automatycznie zmianę nazwy jednostki na Zakład Karny we Włocławku.     W dniu 28 stycznia 2009 roku w ramach rządowego programu pozyskania dodatkowych miejsc oddano do użytku nowy pawilon mieszklany.

 

Źródło: www.sw.gov.pl

 

 

Skrytka na cache jest nietypowa. Zdjęcia powinny pomóc, jednak nie dodaję spoilera szczegółowego (ponieważ wtedy byłoby zbyt prosto), tylko przybliżony. Jeżeli posiadasz odbiornik GPS, to znajdziesz ją bez problemów, choć i po dokładnym obejrzeniu zdjęć nie będzie to trudne Wink

 

Powodzenia!

 

2011.09.09

Zdjęcia usuwam gdyż skrzynka była notorycznie rabowana. W logbooku jest seria wpisów których niema na stronie np.: in: paragon out : smycz / in: kamień out: brelok. Przez co skrzynka już po raz kolejny zupełnie opustoszała, ostatniemu znalazcy nawet nie chciało się jej zawinąć w worek tylko wcisnął worek do środka kesza. Liczę że moje działanie da wymierny skutek i skrzynkę będą odnajdować keszerzy a nie rabusie.

Wpisy do logu: znaleziona 47x nieznaleziona 1x komentarz 14x Wszystkie wpisy Pokazuj usunięcia