Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoPaths
GeoPath name
GeoPath type What is this?HelpHelpSpecifies the type of GeoPath. If the majority of caches are arranged in a line, or form a design on the map, set Geo-sketch . If the majority of caches highlight a tourist attraction (e.g. a famous building, museum, etc.) set Touristic . If the majority of caches show off a natural feature (e.g. a mountain peak, viewpoint, etc.) set Nature . If the caches have a common theme (e.g. cathedrals, famous authors, etc.) set Thematic . If you think your GeoPath should be in another category which is not listed, contact the OC Team cog (at) opencaching.pl
% cache finds required to complete GeoPath
What is this?HelpHelpAfter logging a percentage of the caches, the user may log the GeoPath as completed
GeoPath Description

Start a new GeoPath
Waypoint Cache name belongs to GeoPath  
(No caches to display)
GeoPaths
Number of displayed GeoPaths: {displayedPowerTrailsCount} Display options
Name Type {statusOrPoints} Publication date Number of caches Completed


Rezerwat przyrody Obary

GeoPath details
Mentor (?)HelpMentorThe mentor is the person who created the GeoPath. geokuba
Visibility
Completed 20 times
Scoring 57.98 Points
Number of caches 8 (0 / 0 / 0)
% cache finds required to complete GeoPath 87% ( Geocaches)
GeoPath type Nature
Publication date 08-06-2019
Owners geokuba
GeoPath's description

Rezerwat przyrody „Obary”.

„Rezerwat został utworzony w 1975 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentów torfowisk przejściowego i wysokiego. Obszar rezerwatu stanowi zwarty kompleks torfowiska przejściowego i wysokiego, które na terenie Równiny Biłgorajskiej, szczególnie w tym stadium sukcesji, jest zbiorowiskiem rzadko spotykanym. Chronione są także drzewostany wchodzące w skład rezerwatu mające znaczenie szczególne. Tworzą one nie tylko osłonę i rodzaj otuliny bagien, są także czynnikiem kształtującym stabilność zespołów roślinnych torfowisk.

Nazwa uroczyska pochodzi prawdopodobnie od obary – obwaru sosnowego zwanego również osmółem sosnowym. Objawy choroby powodowanej przez grzyba Cronartium flaccidum spotyka się na tym obszarze dość często. Powierzchnia rezerwatu wynosi 82,25 ha z czego większość tj. blisko 67% stanowią bagna.

W części południowo – wschodniej rezerwatu znajduje się 5 małych jeziorek. Miąższość torfowiska sięga 2 m. Spośród gatunków roślin  objętych całkowitą ochroną rosną tu: pomocnik baldaszkowaty, rosiczki: długolistna, pośrednia i okrągłolistna, widłaki: jałowcowaty, torfowy i wroniec, gnidosz królewski, niebielistka trwała, wątlik błotny.

Grupę gatunków częściowo chronionych reprezentują: mącznica lekarska, bagno zwyczajne, grzybienie białe.

Obszar rezerwatu „Obary” jest również miejscem występowania wielu interesujących gatunków zwierząt. Na uwagę zasługuje fakt, że większość powierzchni rezerwatu została uznana za ostoję głuszca. Tutaj również ma swoje miejsce lęgowe żuraw i kaczka cyraneczka. Ponadto występuje tu jarząbek i słonka. Jeszcze w 1913 roku zanotowano występowanie na „Obarach” salamandry plamistej, a w końcu XIX w. żył tu drop.

Cały teren rezerwatu wchodzi w skład obszarów Natura 2000: Ochrony siedlisk – Uroczyska Puszczy Solskiej PLH 060018 i ochrony ptaków – Puszcza Solska PLB 060008.

Zabiegi ochronne w obrębie torfowiska sprowadzają się do zakazu pozyskiwania owoców żurawiny błotnej. Zagadnienie to stanowi poważny problem, ponieważ obszar obecnego rezerwatu od dawna był jednym z najbardziej znanych i masowo odwiedzanych przez mieszkańców Biłgoraja i okolicznych wsi miejsc zbioru żurawiny. Owoce jagodowe roślin bagiennych (głównie żurawiny błotnej) stanowią jeden z podstawowych składników jesiennej diety głuszca i żurawia decydującej o pomyślnym przeżyciu trudnego okresu zimowego. Zbiór jagód poza pozbawieniem bazy pokarmowej wprowadza niepokój w ostoję głuszca powodując wycofywanie się tego gatunku.

Rezerwat przyrody „Obary” od 2005 roku jest bardziej dostępny dla zwiedzających. Wybudowano na jego terenie platformę widokową i 200 mb ścieżki widokowej ciągnącej się przez bagno. Obiekty te dają możliwość poznania bardzo ciekawych ekosystemów bagiennych rezerwatu.”

Informacja spisana z tablicy informacyjnej wymaga aktualizacji. Obecnie nie ma już platformy widokowej, zostały tylko fundamenty. Najprawdopodobniej ktoś ją zniszczył, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Nadleśnictwo z własnej woli ją usunęło. Kładka po bagnie dalej funkcjonuje i nawet co jakiś czas jest odnawiana. Do rezerwatu nie prowadzi żaden szlak. Na mapach jest zaznaczone dojście jako „ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza w rezerwacie „Obary””, lecz nie jest oznaczona w terenie. Jednak droga do rezerwatu jest bardzo wygodna i dostępna. Zagrodzona szlabanem, ale jest obok oznaczony parking. 

Geoscieżka składa się z ośmiu skrzynek na drodze do rezerwatu. Nie szedłem na ilość, ale na jakość i mam nadzieje, że wyprawa keszerska będzie dla odwiedzających to miejsce satysfakcjonująca. Pierwszą połowę trasy można przebyć samochodem (skrzynki od nr 1 do nr 3), drugą połowę już pieszo. Oczywiście cała trasa pod rower jak znalazł.

Weźcie ze sobą rękawiczki na wszelki wypadek.

 

(Zdjęcie logotypu geościeżki przedstawia głuszca. Zostało pobrane z Wikipedii, autor zdjęcia: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=303543)

Caches in this GeoPath Rezerwat przyrody Obary

include following caches in gpx file:


inactive
ignored
placed by you
watched
founded
Logs count in gpx file*: 5

*) - for each cache. Available only for "GPX" files OK
information
Statistics for this GeoPath Rezerwat przyrody Obary
Your progress on this GeoPath


0% (You found 0 from 8 Caches in the Geopath)

Show more statistics

Opinions and comments

Log your visit