Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 1000 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoŚcieżki
Nazwa GeoŚcieżki
Typ GeoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter GeoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja GeoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej liczby skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia GeoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach GeoŚcieżki
Opis GeoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową GeoŚcieżkę
Waypoint nazwa skrzynki należy do GeoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
liczba wyświetlonych GeoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
Nazwa Typ {statusOrPoints} Data publikacji Liczba skrzynek Zdobyta


Gmina Sokoły i nie tylko

Szczegóły GeoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie wzorowy
Widoczność
Zdobyta 15 razy
Punktacja 128.41 punktów
Liczba skrzynek 19 (0 / 0 / 0)
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) 83% ( Skrzynki)
Typ GeoŚcieżki Krajoznawcza
Data publikacji 14-04-2018
Założyciele wzorowy
Opis GeoŚcieżki

Gmina Sokoły znajduje się w Zachodnim Obszarze Funkcjonalnym województwa podlaskiego. Położona jest w jego środkowej części. Powierzchnia gminy mieści się w granicach mezoregionu Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, a także częściowo w granicach Doliny Górnej Narwi. Powierzchnia gminy Sokoły wynosi 156 km2. W jej granicach w roku 2004 znajdowało się 48 miejscowości wiejskich, w 49 sołectwach.

Pierwsza wzmianka historyczna o Sokołach pochodzi z 1239 roku. W spisie miejscowości pod administracją biskupa płockiego Guntera wymieniona jest pod łacińską nazwą “NIDUS FALKONIS” – GNIAZDO SOKOLE. Natomiast w dokumentach z 1446 roku używa się już nazwy SOKOŁY. Powstanie swe zawdzięcza położeniu w punkcie przecięcia się dróg wiodących do Tykocina, Łomży i Ostrołęki.W połowie XV w. Sokoły były w posiadaniu braci Sokołów, protoplastów rodu Sokołowskich herbu Gozdawa. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1471 roku. Prawdopodobnie też wtedy wzniesiono pierwszą świątynię. Dookoła osady znajdowały się wsie drobnej szlachty, która w Sokołach posiadała swoje targowisko. Od 1659 roku Sokoły posiadają przywilej na targi. Od końca XVIII w. do 1850 roku Sokoły były w posiadaniu Marianny z Kruszewskich Markowskiej i kościoła. Staraniem tej właścicielki w 1827 roku uzyskały one prawa miejskie. Czterdzieści lat później prawa te zostały odebrane przez zaborcę rosyjskiego. W 1915 roku w wyniku decyzji władz niemieckich prawa miejskie zostały przywrócone. Rok 1950 to rok, w którym Sokołom odebrano te prawa i od tego czasu są miejscowością wiejsko-gminną. Sokoły szczycą się drewnianym kościołem unickim z 1655 roku, przeniesionym z Tykocina w 1833 roku i drewnianą dzwonnicą z 1835 roku. Dominującą budowlą naszej miejscowości jest piękny kościół wybudowany w 1912 roku w stylu neogotyckim.

 

Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Gmina Sokoły i nie tylko

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Liczba logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla GeoŚcieżki Gmina Sokoły i nie tylko
Twój stopień zaawansowania dla GeoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 19 keszy GeoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis