Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoPaths
GeoPath name
GeoPath type What is this?HelpHelpSpecifies the type of GeoPath. If the majority of caches are arranged in a line, or form a design on the map, set Geo-sketch . If the majority of caches highlight a tourist attraction (e.g. a famous building, museum, etc.) set Touristic . If the majority of caches show off a natural feature (e.g. a mountain peak, viewpoint, etc.) set Nature . If the caches have a common theme (e.g. cathedrals, famous authors, etc.) set Thematic . If you think your GeoPath should be in another category which is not listed, contact the OC Team cog (at) opencaching.pl
% cache finds required to complete GeoPath
What is this?HelpHelpAfter logging a percentage of the caches, the user may log the GeoPath as completed
GeoPath Description

Start a new GeoPath
Waypoint Cache name belongs to GeoPath  
(No caches to display)
GeoPaths
Number of displayed GeoPaths: {displayedPowerTrailsCount} Display options
Name Type {statusOrPoints} Publication date Number of caches Completed


Harcerskie sprawności

GeoPath details
Mentor (?)HelpMentorThe mentor is the person who created the GeoPath. crazy_baby
Visibility
Completed 76 times
Scoring 127.89 Points
Number of caches 18 (0 / 0 / 0)
% cache finds required to complete GeoPath 85% ( Geocaches)
GeoPath type Thematic
Publication date 11-11-2016
Owners crazy_baby
GeoPath's description
Geościeżka HARCERSKIE SPRAWNOŚCI
powstała na podstawie rajdu na orientację Harcerski Tropiciel zorganizowanego przez nasz team w ramach ogólnopolskiego zlotu opencaching - INDEPENDENCE #8.
Każdy z keszy geościeżki przedstawia w formie, opisie lub maskowaniu określoną sprawność harcerską. Część z keszy zawiera również HASŁO potrzebne początkowo do gry, natomiast później do zalogowania kesza w systemie. Hasłem moze być odpowiedź na zagadkę lub wykonanie jakiejś sprawności w terenie i potwierdzenie jej zdjęciem w logu danego kesza.

 
Sprawnością jest biegłość harcerza w pewnej dziedzinie, wykazana w praktyce. Zdobycie sprawności wskazuje, że dany harcerz wykonał określone zadania i posiadł niezbędne umiejętności. Sprawności są zdobywane indywidualnie.
Sprawności wyewoluowały z systemu odznak skautowych. Mają za zadanie motywować harcerza do samorozwoju i są wymagane dla uzyskania kolejnych stopni harcerskich.

Decyzję o podjęciu się zdobycia sprawności, harcerz i harcerka zgłaszają do drużynowego bądź zastępowego, którzy otwierają tzw. próbę (co jest potwierdzone dodatkowo rozkazem drużynowego). Jest to okres, w czasie którego należy wykonać zadania określone w wymaganiach sprawności. Po jego upłynięciu, próba zostaje zamknięta i oceniona przez Radę Drużyny, drużynowego lub wyznaczoną przez niego osobę, która decyduje o przyznaniu sprawności. Decyzję o przyznaniu sprawności mistrzowskiej drużynowy podejmuje ze specjalistą w danej dziedzinie.

Zdobycie sprawności drużynowy ogłasza rozkazem i wpisuje do książeczki służbowej harcerza.

Szczegółowy wykaz poszczególnych sprawności harcerskich z podziałem na kategorie i z określeniem stopni trudności znajdziecie pod poniższym linkiem

 sprawnosci harcerskie

Caches in this GeoPath Harcerskie sprawności

include following caches in gpx file:


inactive
ignored
placed by you
watched
founded
Logs count in gpx file*: 5

*) - for each cache. Available only for "GPX" files OK
information
Statistics for this GeoPath Harcerskie sprawności
Your progress on this GeoPath


0% (You found 0 from 18 Caches in the Geopath)

Show more statistics

Opinions and comments

Log your visit