OC logo
Użytkownik / e-mail:   Hasło:   
Banner
geocache GeoŚcieżki
Nazwa geoŚcieżki
Typ geoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter geoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja geoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
Widoczność Co to jest?HelpPomocPubliczny - widoczny dla wszystkich
Na razie niewidoczny - widoczny tylko dla założycieli
% skrzynek wymagany do zaliczenia geoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej ilości skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia geoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach geoŚcieżki
Opis geoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową geoŚcieżkę
waypoint nazwa skrzynki należy do geoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
ilość wyświetlonych geoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
nazwa typ {statusOrPoints} data publikacji ilość skrzynek zdobyta


Wschodni Szlak RowerowyGreenVelo

Szczegóły geoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała geoŚcieżkę w systemie grafen
Widoczność
Zdobyta 12 razy
punktacja 1550.89 punktów
ilość skrzynek 233 (230 / 0 / 3)
% skrzynek wymagany do zaliczenia geoŚcieżki (WIS) 85% ( skrzynek)
Typ geoŚcieżki Krajoznawcza
data publikacji 01-06-2016
założyciele grafen
Opis geoŚcieżki

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo  ma około 1980 km i przebiega przez 5 województw:warmińsko - mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.Na odcinku województwa lubelskiego liczy około 359 km. Wschodnia część Polski słynie z regionu o najmniejszym zanieczyszczeniu środowiska w skali Europy, gdzie zachowała się w wyjątkowo dobrym stanie przyroda. WSR Green Velo, przebiega przez 5 Narodowych Parków i Parków   Krajobrazowych.Od wielu wieków współistnienie różnych grup narodowościowych, religijnych i środowisk etnograficznych  oraz dramatyczna historia, przyczyniła się do różnorodności krajobrazu kulturowego. Dlatego też, na trasie przebiegu Szlaku, spotkamy szereg budowli sakralnych i cmentarzy  różnych wyznań, cmentarzy z I i II wojny światowej, pomników i rezerwatów przyrody, miejsc- pola bitew oraz pomników związanych z tymi bitwami, pomników osób związanych z historią tego regionu. Szlak omija niektóre miasta regionu, w związku z powyższym skrzynki zainstalowano obok  ważniejszych obiektów  w tych miastach. Wędrując szlakiem mamy możliwość pogłębić swoją wiedzę krajoznawczą odwiedzając jednocześnie skrzynki geocachingowe.

ŻYCZYMY miłych wrażeń krajoznawczych na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

 Podczas odwiedzania skrzynek geocachnigowych, można jednocześnie zbierać punkty na odznakę krajoznawczą PTTK "Poznaj WSR Green Velo". Regulamin odznaki, pod koniec roku będzie na stronie internetowej Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Jednocześnie wszystkie skrzynki tej geościeżki, są punktowanego do odznaki Lubelski Geocaching. Regulamin tej odznaki jest na stronie:http://www.ow_chelm.pttk.pl/index/odznaki.htm w zakładce Odznaki poz. 237.

 Skrzynki w ramach geoŚcieżki Wschodni Szlak RowerowyGreenVelo

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Ilość logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla geoŚcieżki Wschodni Szlak RowerowyGreenVelo
Twój stopień zaawansowania dla geoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 233 keszy geoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis