Banner
geocache GeoŚcieżki
Nazwa geoŚcieżki
Typ geoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter geoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja geoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
Widoczność Co to jest?HelpPomocPubliczny - widoczny dla wszystkich
Na razie niewidoczny - widoczny tylko dla założycieli
% skrzynek wymagany do zaliczenia geoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej ilości skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia geoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach geoŚcieżki
Opis geoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową geoŚcieżkę
waypoint nazwa skrzynki należy do geoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
ilość wyświetlonych geoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
nazwa typ {statusOrPoints} data publikacji ilość skrzynek zdobyta


KKwG 2016

Szczegóły geoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała geoŚcieżkę w systemie RoDaJJ
Widoczność
Zdobyta 5 razy
punktacja 271.73 punktów
ilość skrzynek 34 (22 / 5 / 7)
% skrzynek wymagany do zaliczenia geoŚcieżki (WIS) 80% ( skrzynek)
Typ geoŚcieżki Tematyczna
data publikacji 30-04-2016
założyciele dptak, WuchtaWiary
Opis geoŚcieżki

Przedstawiamy geościeżkę złożoną z Keszy Kwirlanych w Globusiku.

W tym roku postanowiliśmy zakładać skrzynki w całej Wielkopolsce, promować wielkopolską gwarę, a przy tym mieć zabawę nie tylko w próbie powiązania ze sobą wylosowanych słów, ale i trochę współzawodnictwa przy poszukiwaniach keszy.

Skrzynki powstały w twórczej pracy założycieli interpretujących słowa dobrane według poniższych reguł:

  1. Losujemy słowo gwarowe z jednego globusika - to słowo wiodące dla całej skrzynki
  2. Losujemy dwa słowa z drugiego bibera - wiążemy je potem ze słowem wiodącym w dowolny sposób.
  3. Skrzynki zakładamy na terenie całej Wielkopolski
  4. Lokalizację, wielkość keszy i sposób maskowania pozostawiono inicjatywie zakładających.

Zapraszamy do poszukiwań oraz do przyłączenia się do zabawy poprzez zakładanie nowych skrzynek.Skrzynki w ramach geoŚcieżki KKwG 2016

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Ilość logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla geoŚcieżki KKwG 2016
Twój stopień zaawansowania dla geoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 34 keszy geoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis