OC logo
Użytkownik / e-mail:   Hasło:   
Banner
geocache GeoŚcieżki
Nazwa geoŚcieżki
Typ geoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter geoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja geoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
Widoczność Co to jest?HelpPomocPubliczny - widoczny dla wszystkich
Na razie niewidoczny - widoczny tylko dla założycieli
% skrzynek wymagany do zaliczenia geoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej ilości skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia geoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach geoŚcieżki
Opis geoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową geoŚcieżkę
waypoint nazwa skrzynki należy do geoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
ilość wyświetlonych geoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
nazwa typ {statusOrPoints} data publikacji ilość skrzynek zdobyta


Szlakiem Linii Mołotowa

Szczegóły geoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała geoŚcieżkę w systemie Psikiszek
Widoczność
Zdobyta 5 razy
punktacja 217.72 punktów
ilość skrzynek 34 (34 / 0 / 0)
% skrzynek wymagany do zaliczenia geoŚcieżki (WIS) 90% ( skrzynek)
Typ geoŚcieżki Tematyczna
data publikacji 24-11-2015
założyciele Psikiszek
Opis geoŚcieżki

Linia Mołotowa była sowieckim systemem obrony powstałym na granicy z III Rzeszą. Koncepcja powstała jeszcze w 1939r. a do prac przystąpiono w 1940r. Da ataku Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941r. stan zaawansowania budowy był różny. Ale nawet tam gdzie schrony osiągnęły wartość bojową, Niemcy je po prostu ominęli, likwidację zostawiając wojskom drugiego rzutu.

Szerzej zainteresowanych zapraszam na Wikipedię i stronę pasjonatów Lini Mołotowa http://www.kriepost.org/

Geościeżka składa się ze skrzynek należących do Punktu Oporu Lipsk i Kurianka. To starsze skrzynki. PO Kamienna Stara to nowa porcja keszy. Punkty oporu należą do większej całości jaką był Grodzieński Rejon Umocniony. Może z czasem przybędzie tu skrzynek.

Miłego zdobywania.Skrzynki w ramach geoŚcieżki Szlakiem Linii Mołotowa

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Ilość logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla geoŚcieżki Szlakiem Linii Mołotowa
Twój stopień zaawansowania dla geoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 34 keszy geoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis