Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 1000 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoŚcieżki
Nazwa GeoŚcieżki
Typ GeoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter GeoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja GeoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej liczby skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia GeoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach GeoŚcieżki
Opis GeoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową GeoŚcieżkę
Waypoint nazwa skrzynki należy do GeoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
liczba wyświetlonych GeoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
Nazwa Typ {statusOrPoints} Data publikacji Liczba skrzynek Zdobyta


Cegłowskie wojaże

Szczegóły GeoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie unieski
Widoczność
Zdobyta 36 razy
Punktacja 264.94 punktów
Liczba skrzynek 37 (0 / 0 / 0)
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) 80% ( Skrzynki)
Typ GeoŚcieżki Krajoznawcza
Data publikacji 23-09-2015
Założyciele unieski, Zyfika
Opis GeoŚcieżki

Gmina Cegłów leży we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie mińskim na wysokości 170 m n.p.m. Teren gminy leży w granicach mezoregionu Wysoczyzna Kałuszyńska, należącego do Makroregionu Niziny Południowopodlaskaiej. Jej obszar jest w większości równinny, miejscami tylko lekko falisty, rozcięty wąskimi dolinami rzeki Mieni, Piasecznej i Sienniczki. Powierzchnia gminy wynosi  9574 ha, około 30% terenu zajmują lasy mieńskie, 3/5 gminy Cegłów leży w obszarze Mazowieckiego Krajobrazu Chronionego.

Gmina Cegłów graniczy: od północy  z gminą Jakubów, od północnego wschodu z gminą Kałuszyn, od wschodu z gminą Mrozy, od południa z gminą Latowicz, od zachodu z gminami Siennica i Mińsk Mazowiecki. Odległość od Warszawy wynosi około 50 km, od Mińska Mazowieckiego około 13 km, a od Siedlec około 44 km .

Przez Cegłów przebiega magistrala kolejowa Berlin – Warszawa – Moskwa. Usytuowane są dwa przystanki kolejowe w Cegłowie i w Mieni. Dobre połączenia komunikacyjne kolejowe umożliwiają mieszkańcom gminy dojazdy do pracy, przede wszystkim do Warszawy, Mińska Mazowieckiego i Siedlec.

W gminie jest 19 sołectw: Cegłów, Huta Kuflewska, Kiczki Pierwsze, Kiczki Drugie, Mienia, Pełczanka, Piaseczno, Podciernie, Podskwarne, Posiadały, Rososz, Rudnik, Skupie, Skwarne, Tyborów, Wiciejów, Wola Stanisławowska, Woźbin i Wólka Wiciejowska. Mieszkańcy tych wsi należą do 4. parafii katolickich (w Cegłowie, Kiczkach, Kuflewie i Ignacowie) oraz do parafii mariawickiej w Cegłowie i podległym jej Piasecznie.

Gmina liczy 6.162 stałych mieszkańców (stan na 30.06.2012), w tym 2.197 osób mieszka w Cegłowie. Wśród instytucji użyteczności publicznej funkcjonuje tu: urząd gminy, ośrodek zdrowia, urząd pocztowy, bank spółdzielczy, gminna spółdzielnia i biblioteka publiczna. Oświatę reprezentują cztery szkoły podstawowe z oddziałami zerowymi i przedszkolami oraz jedno gimnazjum. W Mieni znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Na terenie gminy działa ponadto wiele przedsiębiorstw prywatnych, organizacji społecznych, sportowych, fundacji i stowarzyszeń. Szczególnie aktywne są koła gospodyń wiejskich. 

Edukację i działalność kulturalną, sportową, turystyczną i rozrywkową oferują szkoły i parafie. Biblioteka publiczna upowszechnia wiedzę, organizuje występy artystyczne, liczne spotkania z artystami i ludźmi pióra, konkursy, wspiera kreatywność mieszkańców, wydaje publikacje książkowe, a także redaguje gminny miesięcznik „Cegiełka”.

Położenie, infrastruktura, dogodne powiązania komunikacyjne, edukacja i kultura, aktywność społeczna oraz przyroda i mikroklimat to czynniki mające ogromne znaczenie dla rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Cegłów.

Atuty gminy:

- korzystne położenie geograficzne blisko Warszawy i Siedlec oraz drogi komunikacyjne, dwie stacje kolejowe znajdują się na terenie gminy

- bogata przeszłość historyczna i licznie zabytki kultury materialnej

- walory środowiska przyrodniczego

- mikroklimat o leczniczych właściwościach

- atrakcyjność turystyczna obszaru gminy: ścieżka przyrodniczo-leśna do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej i pieszy szlak turystyczny przebiegający między innymi po obszarach rezerwatu (z Mieni do Cegłowa)

- różnorodna oferta kulturalna, w tym festyn „Sójka Mazowiecka” o zasięgu wojewódzkim

- możliwość inwestycyjna, szczególnie przetwórstwo produktów rolnych

Źródło: http://regionalia.bibliotekaceglow.pl

 

Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Cegłowskie wojaże

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Liczba logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla GeoŚcieżki Cegłowskie wojaże
Twój stopień zaawansowania dla GeoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 37 keszy GeoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis