Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 1000 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoŚcieżki
Nazwa GeoŚcieżki
Typ GeoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter GeoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja GeoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej liczby skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia GeoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach GeoŚcieżki
Opis GeoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową GeoŚcieżkę
Waypoint nazwa skrzynki należy do GeoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
liczba wyświetlonych GeoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
Nazwa Typ {statusOrPoints} Data publikacji Liczba skrzynek Zdobyta


Poznaj szlak walk "Zapory"

Szczegóły GeoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie grafen
Widoczność
Zdobyta 2 razy
Punktacja 177.67 punktów
Liczba skrzynek 26 (0 / 0 / 0)
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) 90% ( Skrzynki)
Typ GeoŚcieżki Geo-szkic
Data publikacji 01-04-2023
Założyciele grafen
Opis GeoŚcieżki

Szlakami walk oddziału partyzanckiego AK-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” 1943–1956

Podczas II wojny światowej, a także w pierwszych latach powojennych, żołnierze dowodzeni przez cichociemnego mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zaporę” tworzyli najliczniejsze i najaktywniejsze oddziały partyzanckie walczące na terenie południowo-zachodniej Lubelszczyzny. Do 1947 r. formacje te wyróżniały się dużą ideowością, dyscypliną, dobrym wyszkoleniem, karnością i przede wszystkim skutecznością. Przeprowadziły setki akcji zbrojnych przeciwko okupantowi niemieckiemu, jak i reżimowi komunistycznemu. Hieronim Dekutowski na początku okupacji niemieckiej przedostał się do Francji, a następnie Wielkiej Brytanii, gdzie odbył przeszkolenie dywersyjne i jako cichociemny został zrzucony do Polski w 1943 r. Stał się świetnym organizatorem i partyzantem. Zasłynął jako obrońca mieszkańców Zamojszczyzny przed represjami niemieckimi, a później, jako dowódca Oddziału Dyspozycyjnego Kedywu AK Lublin, wzbudzał lęk i podziw wśród wrogów. Po wkroczeniu Sowietów podjął dalszą walkę o niepodległość. Stał się jednym z najsłynniejszych dowódców antykomunistycznej partyzantki, najbardziej poszukiwanym przez formacje NKWD i UB żołnierzem Lubelszczyzny. We wrześniu 1947 r. mjr „Zapora” został podstępnie aresztowany i po długim, brutalnym śledztwie zamordowany 7 marca 1949 r. Wieloletnia działalność mjr. „Zapory” i jego podkomendnych (walczących również po śmierci dowódcy), zróżnicowana podległość organizacyjna (AK–DSZ–WiN), liczebność i skomplikowana struktura zgrupowania oraz rozległy obszar działań sprawiły, że miejsca pamięci na szlakach walk i męczeństwa „Zaporczyków” rozsiane są po całej ziemi lubelskiej, a nawet poza jej granicami. Nasz kolejny przewodnik historyczno–turystyczny poprowadzi Was po trzech współczesnych powiatach: lubelskim oraz położonych na zachód – opolskim i kraśnickim. Wędrówkę ograniczono więc do terenów, na których działał trzon zgrupowania z komendantem na czele, a jedynym wyjątkiem jest rejon Piaski–Fajsławice w powiecie krasnostawskim, gdzie walczył podległy „Zaporze” oddział Antoniego Kopaczewskiego „Lwa”.

Lubelski Oddział IPN

Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Poznaj szlak walk "Zapory"

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Liczba logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla GeoŚcieżki Poznaj szlak walk "Zapory"
Twój stopień zaawansowania dla GeoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 26 keszy GeoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis