Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 1000 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoŚcieżki
Nazwa GeoŚcieżki
Typ GeoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter GeoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja GeoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej liczby skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia GeoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach GeoŚcieżki
Opis GeoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową GeoŚcieżkę
Waypoint nazwa skrzynki należy do GeoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
liczba wyświetlonych GeoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
Nazwa Typ {statusOrPoints} Data publikacji Liczba skrzynek Zdobyta


Skałki. Wychodnie skalne.

Szczegóły GeoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie dzejbi
Widoczność
Zdobyta 0 razy
Punktacja 97.39 punktów
Liczba skrzynek 14 (0 / 0 / 0)
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) 85% ( Skrzynki)
Typ GeoŚcieżki Przyrodnicza
Data publikacji 13-02-2023
Założyciele dzejbi, dziadek72
Opis GeoŚcieżki

  Partie skał utworów geologicznych, które odsłaniają się na powierzchni terenu lub przykryte  cienką warstwą zwietrzeliny nazywane są wychodniami. Swoje ciekawe formy krajobrazowe zawdzięczają bezpośredniemu oddziaływaniu atmosfery na powierzchnię ziemi. Procesy wietrzenia skał mogą zachodzić wskutek chemicznego i fizycznego jej oddziaływania. Finezyjne kształty skałki zawdzięczają zjawiskom krasowym – powolnemu procesowi rozpuszczania wapieni, dolomitów i gipsów przez wody powierzchniowe i podziemne. Różnica temperatur nagrzewającej słońcem powierzchni skały do jej warstw głębiej położonych powoduje powstanie naprężeń i powstawania pęknięć, w które dostaje się woda. Obniżenie temperatury w okresie zimowym powoduje jaj zamarzanie, zwiększenie objętości i dalszy rozpad i spękanie skał. Prawie wszystkie skałki i wychodnie skalne zostały objęte ochroną prawną jako rezerwaty lub pomniki przyrody nieożywionej.   Na zdjęciu: grupa skał w Rezerwacie "Skały pod Adamowem"

Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Skałki. Wychodnie skalne.

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Liczba logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla GeoŚcieżki Skałki. Wychodnie skalne.
Twój stopień zaawansowania dla GeoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 14 keszy GeoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis