Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 1000 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoŚcieżki
Nazwa GeoŚcieżki
Typ GeoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter GeoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja GeoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej liczby skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia GeoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach GeoŚcieżki
Opis GeoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową GeoŚcieżkę
Waypoint nazwa skrzynki należy do GeoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
liczba wyświetlonych GeoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
Nazwa Typ {statusOrPoints} Data publikacji Liczba skrzynek Zdobyta


Szlakiem walk oddziałów partyzanckiego podziemia na Zamojszczyźnie w latach 1944 - 56

Szczegóły GeoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie grafen
Widoczność
Zdobyta 0 razy
Punktacja 135.11 punktów
Liczba skrzynek 19 (0 / 0 / 0)
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) 80% ( Skrzynki)
Typ GeoŚcieżki Krajoznawcza
Data publikacji 30-12-2022
Założyciele NivilS, grafen
Opis GeoŚcieżki

 Śladami Bohaterów. Szlakami walk oddziałów antykomunistycznego podziemia na Zamojszczyźnie w latach 1944-1956

W lipcu 1944 r. na teren Zamojszczyzny wkroczyły jednostki Armii Czerwonej i „ludowego” WP. W walkach z Niemcami od dnia 21 lipca 1944 r. współdziałały z nimi oddziały podległe Inspektoratowi Rejonowemu AK Zamość. Już 25 lipca 1944 r. Zamość był wolny od Niemców, zaś władze przejęły organy Delegatury Rządu na Kraj. W dniu 29 lipca 1944 r. jednostki 9. Pułku Piechoty Legionów AK zostały zmuszone do złożenia broni. W dniu 4 sierpnia 1944 r. władzę w Zamościu przejął Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Wkrótce oficerów i podoficerów AK internowano na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku pod Lublinem, Skrobowie oraz więzieniu na Zamku w Lublinie. W tym czasie rozpoczęto również formowanie ośrodków represji politycznej, tj. urzędów bezpieczeństwa. W dniu 8 sierpnia 1944 r. utworzono Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, a następnie w tym samym miesiącu Powiatowe Urzędy w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. Poszukiwano żołnierzy AK, których osadzano m.in. w więzieniu w Zamościu. Początkowo oddziały AK nie podejmowały żadnej działalności, jednak już 19 sierpnia 1944 r. struktury Inspektoratu Rejonowego Zamość AK wznowiły walkę z infiltracją NKWD, UB i PPR oraz uwalniały uwięzionych. Pomimo zmiany nazewnictwa na Ruch Oporu Armii Krajowej w terenie nadal posługiwano się nazwą AK. Po rozwiązaniu AK w dniu 19 stycznia 1945 r. jego działania przejęła Delegatura Sił Zbrojnych, zaś od września 1945 r. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. W latach 1944-1947 na terenie powiatów zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego działało szereg oddziałów partyzanckich podległych Obwodowi i Inspektoratowi Zamojskiemu AK-DSZ-WiN, w tym: Konrada Bartoszewskiego „Wira”, Stanisława Biziora „Eama”, Tadeusza Borkowskiego „Mata”, Czesława Hajduka „Ślepego”, Józefa Kaczoruka „Ryszarda”, Karola Kosteckiego „Kostka”, Janusza Krzeczkowskiego „Jura”, Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”, Stefana Kwaśniewskiego „Wiktora”, Edwarda Lachawca „Konrada”, Jana Leonowicza „Burty”, Tadeusza Skraińskiego „Jadzinka” (ze zgrupowania WiN Okręgu Lubelskiego mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”), Henryka Lewczuka „Młota”, Romana Szczura „Urszuli”, Mariana Wardy „Polakowskiego” i Stanisława Witamborskiego „Hela”. Po amnestii w 1947 r. działały oddziały: Stanisława Pakosa „Wrzosa”, Ludwika Rogalskiego „Kanciarza”, Piotra Smagały „Sroki” i Wincentego Mieczysława Wróblewskiego „Szuma” podległe II Inspektoratowi Zamojskiemu Armii Krajowej dowodzonemu przez Mariana Pilarskiego „Jara"

Materiały IPN O Lublin.

Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Szlakiem walk oddziałów partyzanckiego podziemia na Zamojszczyźnie w latach 1944 - 56

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Liczba logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla GeoŚcieżki Szlakiem walk oddziałów partyzanckiego podziemia na Zamojszczyźnie w latach 1944 - 56
Twój stopień zaawansowania dla GeoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 19 keszy GeoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis