Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 1000 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoŚcieżki
Nazwa GeoŚcieżki
Typ GeoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter GeoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja GeoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej liczby skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia GeoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach GeoŚcieżki
Opis GeoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową GeoŚcieżkę
Waypoint nazwa skrzynki należy do GeoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
liczba wyświetlonych GeoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
Nazwa Typ {statusOrPoints} Data publikacji Liczba skrzynek Zdobyta


UA

Szczegóły GeoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie Nataszka
Widoczność
Zdobyta 22 razy
Punktacja 133.5 punktów
Liczba skrzynek 18 (0 / 0 / 0)
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) 67% ( Skrzynki)
Typ GeoŚcieżki Tematyczna
Data publikacji 09-03-2022
Założyciele Nataszka
Opis GeoŚcieżki

 

Nocą, gdy ciem­ność jest jak zwie­rzę czar­ne,
stoi ci­sza jak lęku drga­ją­cy bia­ły słup.
I żyła śmier­ci bije: na mar­ne - drży - na mar­ne,
a rano znów się po­tknę o roz­ko­pa­ny grób.
A dniem stół pu­sty stoi, za­bra­kło na nim rąk,
któ­re by ra­zem ze mną wzno­si­ły kru­chą sieć,
a upo­rczy­we twa­rze i cia­ła wo­kół sie­dzą,
jak gdy­by tu przy­ku­te mi­ło­ści mrocz­ną wie­dzą,
i głos na ścia­nach osiadł jak szron i dzwo­ni; "Leć!"
I każą mi: "Za­po­mnij!" Więc ręce cięż­kie wło­żyć
w cię­żar­ny ołów gli­ny i pra­cy to­czyć głaz,
więc jesz­cze dzień ob­ró­cić, jak mo­kry piach wy­ło­żyć,
ode­tchnąć jesz­cze śmier­cią i jesz­cze, jesz­cze raz.
A po­tem zno­wu noc i słu­chać dłu­go trze­ba,
jak scho­dów trzask się wzno­si, jak dła­wi płót­no czar­ne,
a w szy­by śnie­gu bicz: "Na mar­ne - drży - na mar­ne !"
i czu­ję was w ciem­no­ści bez zie­mi i bez nie­ba.
I wte­dy trze­ba wie­rzyć, i każą mi: "Za­po­mnij!"
I trze­ba mar­twą broń za­mie­nić w krzyż i pło­mień...
uli­ce mo­ich dróg są wszyst­kie w górę - stro­me,
i cien­ka stru­ga krwi jak lont się spa­la - do mnie.
Żela­zna mi­łość - tak - wy­bu­chło, zga­sło, star­ło,
po­zo­stał tępy mus, co w pię­ści tkwi jak gwóźdź.
Za­po­mnieć te­raz, zdrę­twieć, mil­cze­niem tak się struć,
żeby mi pi­sklę ognia na dło­ni nie umar­ło.
Ode­szli. Noc po nocy. Co­raz to krzyk za gar­dło
i tyl­ko ci­sza po nich i dzwo­ni śnie­gu słup,
ale się głu­pie cia­ło jak cięż­ki pień upar­ło,
choć rano - ktoś się po­tknie o mój dy­mią­cy grób

 

Skrzynki w ramach GeoŚcieżki UA

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Liczba logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla GeoŚcieżki UA
Twój stopień zaawansowania dla GeoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 18 keszy GeoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis