Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 1000 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoŚcieżki
Nazwa GeoŚcieżki
Typ GeoŚcieżki Co to jest?HelpPomocOkreśla charakter GeoŚcieżki. Jeśli większość skrzynek projektu pokazuje jakieś interesujące miejsce (szczyt, punkt widokowy, pomnik przyrody, pomnik, zabytek itp.), ustaw krajoznawcza. Jeśli większość skrzynek układa się w linię lub rysunek na mapie, ustaw Geo-Szkic. Analogicznie jeśli większość skrzynek tyczy się tematyce historycznej lub przyrodniczej, ustaw adekwatny typ. Jeśli uważasz, że Twoja GeoŚcieżka powinna być w innej kategorii, której tu nie ma, napisz na adres RR (Menu -> kontakt).
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS)
Co to jest?HelpPomocdopiero po zalogowaniu procentowo takiej liczby skrzynek, użytkownik uzyska możliwość zaliczenia GeoŚcieżki, czyli wpisu "zdobyty" w komentarzach GeoŚcieżki
Opis GeoŚcieżki

Naciskając ten przycisk założysz nową GeoŚcieżkę
Waypoint nazwa skrzynki należy do GeoŚcieżki  
(brak skrzynek do wyświetlenia)
GeoŚcieżki
liczba wyświetlonych GeoŚcieżek: {displayedPowerTrailsCount} Opcje wyświetlania
Nazwa Typ {statusOrPoints} Data publikacji Liczba skrzynek Zdobyta


Wielki Kack - z historią w tle

Szczegóły GeoŚcieżki
Mentor (?)HelpMentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie telefonalarmowy
Widoczność
Zdobyta 16 razy
Punktacja 191.3 punktów
Liczba skrzynek 25 (0 / 0 / 0)
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) 80% ( Skrzynki)
Typ GeoŚcieżki Krajoznawcza
Data publikacji 26-09-2020
Założyciele LadyMoon, telefonalarmowy, Czarodziej
Opis GeoŚcieżki

Chcielibyśmy zabrać Was w podróż przez dzieje jednej z najstarszych dzielnic Gdyni – Wielkiego Kacka. Zobaczycie trochę inny charakter Gdyni, ponieważ jest to miejsce o niezwykle bogatej historii, które do 1953 roku było wsią. Znajdziecie tu ślady nie tylko codziennego życia mieszkańców, ale też odkrywkowe kopalnie, obiekty sakralne, kolejowe, cmentarze, jeziora i łąki. Poznacie miejscowe legendy i odwiedzicie zapomniane przysiółki dawnej kaszubskiej wsi. Geościeżka będzie do zdobycia zarówno samochodem (czasem będzie trzeba kawałek podejść), rowerem, jak i na piechotę. W zależności od środka transportu, jej zdobywanie zajmie do kilku godzin. Trasa jest łatwa i wiedzie przez tereny miejskie, gdzie można dojechać również transportem publicznym, oraz leśne, gdzie zalecany jest spacer lub rowerowa przejażdżka.

Nazwa Wielkiego Kacka, podobnie jak sąsiedniego Małego Kacka, powstała od nazwy cieku wodnego znanego jako rzeka Kacza lub Kaczy Potok. Początkowo istniały Wielkie i Małe Kaczki. Taka nazwa zapewne zachowałaby się do dzisiaj, jednak Niemcy skojarzyli ją ze słowem Katze – kot i już w 1438 roku używali nazwy Grosse Katze (duży kot). Kaszubi skracali tę nazwę na Kacko. Stefan Ramułt stwierdził, że prawidłowa nazwa powinna brzmieć „Kack”, gdyż jak pisał „Kac” jest germanizmem (od Katz). Nazwa Wielki Kack utrwaliła się od 1560 roku, chociaż potocznie używano jeszcze nazwy Wielkie Kaczki. Zachował się nawet obrazek komunijny z 1917 roku, na którym proboszcz wielkokacki Melchior Bałach wpisał nazwę Wielkie Kaczki. W przedrozbiorowych źródłach nazwa Wielkiego Kacka zapisywana była najczęściej w formie Kaczko, Kaczk, Kacki, lub po prostu Kack, rzadziej Kościelny Kack, Kaczki Wielkie, Wielki Kack. Ta ostatnia wersja stała się obowiązującą dopiero w czasach zaborów. W 1920 roku po przejściu Wielkiego Kacka w granice Polski niemiecką nazwę Grosse Katz zastąpiono polską – Wielki Kack. W czasie II wojny światowej Niemcy ponownie zmienili nazwę wsi, tym razem zapisywaną jako Grosskatz.

Badania dowodzą, że teren Wielkiego Kacka był zamieszkiwany przez ludność koczowniczą już około 2000-1700 lat przed naszą erą. Przypuszczalnie w II połowie XII wieku książęta z dynastii Sobiesławiców podzielili ten obszar pomiędzy ród rycerski i biskupstwo włocławskie, dając początek odpowiednio Małemu i Wielkiemu Kackowi. Nazwa wsi Wielki Kack pojawia się po raz pierwszy 19 czerwca 1277 roku w dokumentach księcia pomorskiego Mściwoja II, w którym potwierdza przynależność tych ziem do włości kościelnych biskupa włocławskiego Albierza, jeszcze z nadania jego ojca Świętopełka, zatem Wielki Kack musiał istnieć już przed rokiem 1266, czyli przed śmiercią Świętopełka. 3 lutego 1353 roku wieś Wielki Kack została lokowana na prawie chełmińskim (odmiana prawa niemieckiego) przez biskupa włocławskiego Macieja z Gołańczy... Przez kilka wieków Wielki Kack był samodzielną wsią, która doświadczyła kilku wojen, epidemii, klęsk naturalnych i zmian granic, by ostatecznie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 roku zostać przyłączoną do miasta Gdyni jako jej kolejna dzielnica. Na tym jednak historia tego miejsca oczywiście się nie kończy...

 

Zapraszamy do zapoznania się z opisami konkretnych keszy by dokładniej poznać historię Wielkiego Kacka!

Miłej zabawy!

Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Wielki Kack - z historią w tle

W pobranym pliku gpx umieść skrzynki:


nieaktywne
ignorowane
założone przez Ciebie
obserwowane
znalezione
Liczba logów w pliku gpx*: 5

*) - dla każdej skrzynki. Dostępne tylko dla formatu "gpx" OK
informacja
Statystyki dla GeoŚcieżki Wielki Kack - z historią w tle
Twój stopień zaawansowania dla GeoŚcieżki


0% (znalazłeś 0 z 25 keszy GeoŚcieżki)

Pokaż więcej statystyk

Opinie i komentarze

Dodaj wpis