Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
You have to be logged-in in order to perform operations on this cache.
stats
Show cache statistics
MURAL POWSTAŃCZY PONIEC [100+] - OP8W1P
100+ skrzynek na 100 rocznicę Powstania Wlkp.
Owner: Zuza007
This cache belongs to GeoPath!
Please log in to see the coordinates.
Altitude: 88 m. ASL.
 Region: Poland > wielkopolskie
Cache type: Traditional
Size: Micro
Status: Ready for Search
Date hidden: 06-09-2018
Date created: 08-09-2018
Date published: 10-09-2018
Last modification: 03-11-2018
16x Found
0x Not found
1 notes
watchers 2 watchers
32 visitors
9 x rated
Rated as: Good
In order to view coordinates and
the map of caches
you must be logged in
Cache attributes

Go geocaching with children  Bike  One-minute cache  Take something to write  Fixed by magnet 

Please read the Opencaching attributes article.
Description PL

 

 

Skrzynka założona spontanicznie, gdy mural rzucił się w oczy podczas przejazdu przez Poniec. 

 

MURAL:

Mural powstał w sierpniu 2018 r. a jego autorami są Marek Woźniak i Julia Nieścioruk. 

w Poniecu znajdują się jeszcze dwa inne murale, przy ul. Krobskiej. Jeden przedstawia pocztówki obrazujące dawny wygląd ulicy Krobskiej, drugi przedstawia kopię dawnej fotografii, a na niej scenę z życia rzemieślniczej rodziny. 

 

           

SKRZYNKA:

Schowana po drugiej stronie ulicy, przy świętej figurce. Magnetyk. 

 

KALENDARIUM PONIECA Z OKRESU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO:

21 listopada 1918 - Pod naciskiem Rady Robotniczo - Żołnierskiej ustąpił znany ze swej wrogości do Polaków burmistrz Bernard Poesch. Zarząd miasta powierzono tymczasowo ławnikowi magistrackiemu Bertoldowi Weigtowi. Zawieszono również działalność Rady Miejskiej i magistratu. Urzędnikom niemieckim Rada Robotniczo - Żołnierska nakazała pozostać na swych stanowiskach.
8 grudnia 1918 - Po raz pierwszy po czteroletniej przerwie spowodowanej wojną zebrali się członkowie ponieckiego gniazda (koła) Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Prezesem tymczasowego zarządu wybrano Feliksa Bączkowskiego . Uaktywniły się również gniazda w sąsiednich wsiach - Janiszewie i Dzięczynie.
27 grudnia 1918 - W Poznaniu wybuchło powstanie, które wkrótce objęło również inne miejscowości Wielkopolski. Na terenie powiatu gostyńskiego panował w tym czasie jeszcze względny spokój.
1 stycznia 1919 - Odprawiono nabożeństwo dla żołnierzy - Polaków z armii niemieckiej a następnie odbył się wiec. Jego inspiratorem był naczelnik ponieckiego „Sokoła” Wiktor Szwemin. Wiec był swego rodzaju sprawdzianem gotowości bojowej Polaków na wypadek rozpoczęcia akcji zbrojnej. Wziął w nim udział niedawno przybyły z frontu Bernard Śliwiński.
2 stycznia 1919 - W Gostyniu nastąpiło przejęcie władzy przez Polaków. Urząd starosty objął Wincenty Dabiński.
4 stycznia 1919 - Na stację w Poniecu wjechał niemiecki pociąg pancerny z Leszna z silnym oddziałem Grenzschutzu . Żołnierze niemieccy zabrali stojące na stacji dwa wagony zboża i kasę kolejową. Nie odważyli się jednak wtargnąć do miasta ponieważ naczelnik stacji poinformował ich, że siły polskie liczą około 1000 ludzi. Wycofali się więc do Leszna wysadzając za sobą most kolejowy między Pawłowicami a Poniecem.
6 stycznia 1919 - Odbyło się nabożeństwo po którym Polacy, byli żołnierze armii niemieckiej zebrali się w lokalu „Tivoli” przy targowisku. Urządzono tutaj prowizoryczne biuro werbunkowe . Przeprowadzano w nim rejestrację ochotników do oddziału powstańczego. Dowództwo objął były sierżant armii niemieckiej Michał Kaźmierczak . 
Pierwszym zadaniem świeżo sformowanej kompanii ponieckiej było obsadzenie siłą około 30 ludzi Pawłowic do których zbliżali się Niemcy. Nie zdecydowali się oni jednak szturmować wioski.
7 stycznia 1919 - Do Ponieca przybyły na furmankach sformowane w Gostyniu siły powstańcze.
8 stycznia 1919 - Siły powstańcze zajęły odcinek ciągnący się od Sowin przez Zawadę, Janiszewo, Miechcin, Przybiń, Tworzanice aż do Kąkolewa. Zadaniem tak ukształtowanego frontu było nie dopuszczenie do niemieckiego uderzenia od strony Leszna i Rawicza na Poniec i dalej w głąb Wielkopolski.
9 stycznia 1919 - Nieprzyjaciel wsparty ogniem artylerii podjął próbę zajęcia Ponieca. Natarcie zostało jednak przez Polaków powstrzymane. Janiszewo było atakowane również w następnych dniach z kierunku Rydzyny. W pierwszych dniach powstania rozgorzały również walki w rejonie Pawłowic, Kąkolewa i Osiecznej.
14 stycznia 1919 - Niemcom udało się zająć Waszkowo. Kilka dni później zostało odbite przez powstańców z kompanii gostyńskiej dowodzonej przez W. Eitnera .
16 stycznia 1919 - Dowództwo naczelne sił powstańczych w Wielkopolsce objął gen. Józef Dowbor - Muśnicki. Przystąpił on do przekształcania luźnych dotąd oddziałów ochotniczych w zdyscyplinowane, pochodzące częściowo z poboru regularne wojsko. W ramach reorganizacji siły powstańcze podzielono na cztery fronty. Oddziały walczące w rejonie Ponieca wchodziły w skład frontu południowo - zachodniego nazywanego również „grupą Leszno”. Obejmował on obszar od Sowin pod Poniecem do południowego kanału Obry. Por. Śliwińskiemu powierzono dowództwo frontu dzielącego się na cztery odcinki: „Poniec”, „Pawłowice”. „Osieczna” i „Boguszyn”.
19 stycznia 1919 - Niemcy z trzech kierunków: od strony Kaczkowa, Pomykowa, Tarchalina uderzyli na Waszkowo. Powstańcy rozpoczęli odwrót w kierunku Janiszewa w czasie którego poległ Józef Kusz a Michał Katarzyński i Seweryn Haertle dostali się do niewoli . Wkrótce Polakom udało się odzyskać Waszkowo bez walki.
Również w dniu 19 stycznia 1919 roku rozegrał się dramat pod Gościejewicami . Stacjonował tutaj silny oddział niemiecki. Bliskość znacznych sił wroga stwarzała realne zagrożenie dla Ponieca . Wczesnym rankiem powstańcy przypuścili szturm na pałac, w którym ukryli się Niemcy. Gościejewice zostały zdobyte. Poniesiono jednak bardzo dotkliwe straty. W czasie szturmu poległo 7 powstańców wśród których był również Andrzej Piosik. 17 powstańców zostało rannych. Przetransportowano ich do szpitalu w Poniecu gdzie z ran zmarło dalszych 9 osób.
26 stycznia 1919 - Kompania poniecka zdobyła Miechcin. Akcją kierował jej dowódca Michał Kaźmierczak. W czasie ataku zginął Jan Drożdżyński.
2 lutego 1919 - Stanowiska kompanii ponieckiej pod Sowinami zostały ostrzelane przez artylerię niemiecką z rejonu Wydartowa. Powstańcy podjęli kontratak z flanki wobec czego Niemcy wycofali się.
12 lutego 1919 - Kompania poniecka podjęła kolejną akcję zaczepną atakując folwark Klapowo przy szosie Bojanowo - Sowiny. Zakończyła się zupełnym sukcesem. Niemcy wycofali się w kierunku Bojanowa, kilku z nich dostało się do niewoli. Jednakże z braku dostatecznych sił M. Kaźmierczak zarządził odwrót ze zdobytej placówki.
16 lutego 1919 - Został podpisany rozejm kończący działania na froncie powstańczym. Mimo zawieszenia broni dochodziło na niektórych odcinkach nadal do sporadycznej wymiany ognia. Trzeba było nawet zawiesić zajęcia w szkole parafialnej w Poniecu aby nie narażać dochodzących do niej dzieci z okolicznych wiosek , szczególnie Wydaw.
Additional hints
You must be logged-in to see additional hints
Pictures
Pozostałe...
...murale
Log entries: Found 16x Not found 0x Note 1x All entries Show deletions