Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoPath
Naam GeoPath
Soort GeoPath Wat is dit?HelpUitlegDe soort van de GeoPath. Vorm op kaart: Bijvoorbeeld interessante plaatsen die een bepaalde vorm op een kaart hebben. Verkennen: Bijvoorbeeld om bepaalde plaatsen in je woonplaats te laten zien. Natuur: Mooie plaatsen die met natuur te maken hebben. Thema: Bijvoorbeeld een thema over een bepaald onderwerp.
% nodig om deze GeoPath te voltooien
Wat is dit?HelpUitlegNa het vinden van een bepaalde percentage zal de het mogelijk zijn om deze GeoPath als voltooid te kunnen loggen.
Beschrijving van GeoPath

Sla nieuwe GeoPath op
Waypoint cache naam Voeg toe aan GeoPath  
(Geen caches aanwezig)
GeoPath
Aantal weergegeven GeoPaths: {displayedPowerTrailsCount} Meer opties
Naam Soort {statusOrPoints} Publicatie datum Aantal caches Voltooid


Trakt Cesarski

Eigenschappen GeoPath
Hoofdeigenaar (?)HelpHoofdeigenaarHoofdeigenaar is de persoon die de GeoPath geregistreerd heeft. GFS
Status
Voltooid 37 keer
Score 161.96 punten
Aantal caches 22 (0 / 0 / 0)
% nodig om deze GeoPath te voltooien 90% ( Caches)
Soort GeoPath Verkennen
Publicatie datum 26-12-2020
Eigenaar GFS, BB-Team
Beschrijving GeoPath

BB-Team zaprasza na wycieczkę Traktem Cesarskim. Wytyczono go w latach 70, 80 XVIII wieku jako nową oś urbanistyczną coraz bardziej bliskich Śląskiego Bielska i Małopolskiej Białej.

Szlak ma 2,6 km, czas przejścia: 1 godzina oczywiście nie wliczając czasu na szukanie skrzyneczek. Sporo skrzynek można zrobić "driveinowo" ale poza weekendami duża część parkingów jest płatna. Polecam hulajnogę albo rower.

 

Nieco historii.

Polecam tym co lubią, ale także tym malkontentom którzy nie wiedzą gdzie Śląsk, a gdzie Galicja i gdzie jakie były zabory.     ;-)

Wędrówka traktem cesarskim ukazuje Bielsko i Białą z epoki przedindustrialnej: prowincjonalny, lecz znaczący ośrodek sukiennictwa na śląsko-galicyjskiej granicy, miasto rzemieślników i kupców, przystanek na trasie dyliżansów pocztowych podążających z Wiednia do Lwowa; zapoznaje z zabytkową zabudową powstałą do połowy XIX wieku.

Bielsko, dzieląc losy Śląska i Czech, od 1526 roku znajdowało się pod panowaniem austriackich Habsburgów. Piastowie cieszyńscy, a później kolejni właściciele bielskiego państwa stanowego: Karol Promnitz (1572-1582), Adam Schaffgotsch (1582-1592) oraz Sunneghowie (1592-1724), dbali o rozwój miasta, wspierając szczególnie rzemiosło. Liczni sukiennicy osiedlający się od połowy XVI wieku poza murami, wzdłuż traktu do Cieszyna, dali początek Górnemu Przedmieściu. Dzięki peryferyjnemu, nadgranicznemu położeniu Bielsko omijała na ogół wielka historia, a jego mieszkańcy żyli w miarę spokojnie.

Na rozwoju miasta cieniem położyła się wojna trzydziestoletnia (1618-1648). Rujnujące były zwłaszcza długotrwałe kwaterunki wojskowe, a w 1646 roku miasto zdobyli i obrabowali Szwedzi. W latach 1659 i 1664 Bielsko spustoszyły pożary, wskutek których dotychczasową drewnianą zabudowę zaczęto zastępować murowaną. W 1682 roku splądrowali je węgierscy rebelianci, a w rok później ciągnęły tędy wojska polskie pod wodzą hetmana Sieniawskiego, podążające na odsiecz Wiednia.

Nieszczęśliwe zrządzenia losu nie zahamowały rozwoju Bielska, które weszło w wiek XVIII jako największy ośrodek rzemiosła na Śląsku Cieszyńskim, przyciągający nowych mieszkańców z całej środkowej Europy. Po wygaśnięciu rodu Sunneghów właścicielem miasta i okolicy został hrabia Henryk Wilhelm Solms (1728-1743), a po nim minister cesarzowej Marii Teresy, Fryderyk Wilhelm Haugwitz (1743-1752). W 1752 roku bielskie państwo stanowe, podniesione do godności księstwa, przeszło w ręce polskiego magnata Aleksandra Józefa Sułkowskiego i dziedziczone było przez jego następców.

W wyniku I wojny śląskiej (1740-1742) większość Śląska przeszła pod panowanie Prus. Z pozostałej części utworzono tzw. Śląsk Austriacki, w skład którego weszło Bielsko, na północ od miasta granicę z Prusami wyznaczała rzeka Wisła. II wojna śląska (1744-1745) i wojna siedmioletnia (1757-1763) utrwaliły podział Śląska. Bielsko zostało odcięte od dotychczasowej metropolii – Wrocławia, jednocześnie zyskało na znaczeniu jako pozostały przy Austrii ośrodek sukiennictwa, skoncentrowanego głównie na utraconym Dolnym Śląsku. Wzrosła też jego rola jako miasta handlowego, m.in. tędy w latach 1742-1772 wiódł główny szlak przepędu bydła z Polski w kierunku Wiednia.

Po drugiej stronie granicznej rzeki Białej leżał Lipnik, jedna z największych osad księstwa oświęcimskiego, siedziba starostwa dzierżawionego przez polskich możnowładców, m.in. Zebrzydowskich (1548-1598) i Komorowskich (1598-1633). W 1564 roku po raz pierwszy odnotowano w dokumentach liczący 13 chat przysiółek Lipnika o nazwie Biała, położony w dolnym biegu potoku Niwka. Miejscowość szybko się rozwijała, także dzięki osiedlającym się w niej sukiennikom z sąsiedniego Bielska, a w 1613 roku stała się samodzielną wioską. Po 1648 roku napłynęli do Białej liczni luterańscy emigranci z cesarskiego Śląska. W 1723 roku na prośbę ówczesnego starosty lipnickiego, wojewody chełmińskiego Jakuba Zygmunta Rybińskiego, król polski August II Mocny nadał Białej prawa miejskie. Wkrótce w mieście wytyczono rynek i zbudowano ratusz. W połowie XVIII stulecia miasto Biała było najsilniejszym ośrodkiem sukienniczym w zachodniej Małopolsce i ważnym nadgranicznym ośrodkiem handlowym. Podczas konfederacji barskiej (1768-1772) w Białej przez pewien czas znajdowała się główna siedziba władz powstańczych, tzw. generalności.

W wyniku I rozbioru Polski w 1772 roku miasto znalazło się w Austrii, w nowo utworzonej prowincji – Galicji. Jego początkowo niełatwa sytuacja gospodarcza poprawiła się w 1784 roku po zniesieniu bariery celnej na granicy ze Śląskim, a przede wszystkim w 1789 roku, kiedy to Biała stała się królewskim wolnym miastem i samodzielną parafią, co uniezależniło ją od dominium lipnickiego.

Znaczącą rolę w procesie zrastania się obu miast odegrała budowa łączącego Wiedeń i Lwów traktu cesarskiego w latach 70. i 80. XVIII wieku. W szczególności wytyczenie i zabudowa łączącej Bielsko i Białą nowej osi urbanistycznej: dzisiejszej ul. 11 Listopada. W Bielsku zagęściła się zabudowa Dolnego Przedmieścia na północ od obecnego pl. Franciszka Smolki, a w Białej na wschód od Rynku, zwanego odtąd Starym (pl. Wojska Polskiego), wytyczono Rynek Nowy (pl. Wolności). Tak ukształtowało się znane nam współcześnie centrum dwumiasta z łączącym oba ośrodki mostem na rzece Białej.

Caches in GeoPath Trakt Cesarski

Voeg volgende caches toe in GPX:


niet actief
negeren
gemaakte
gevolgde
gevonden
aantal logs in het GPX bestand*: 5

*) - voor elke cache. Alleen beschikbaar voor GPX formaat. OK
Informatie:
Toon statistieken Trakt Cesarski
Voortgang van deze GeoPath


0% (je hebt 0 van 22 uit deze GeoPath gevonden)

Toon meer statistieken

Opmerkingen en/of loggen

Schrijf opmerking of log